Zdecydowanym liderem w hodowli jest Stadnina Koni Iwno, gdzie utrzymywane jest największe stado krów rasy Jersey w Polsce.

Stadnina Koni "IWNO" Sp. z o.o. funkcjonuje w obecnej postaci od 30 maja 1995 r. Prowadzi wielokierunkową działalność, na którą składa się towarowa produkcja roślinna, hodowla koni pełnej krwi angielskiej, krów rasy HF odmiany czarno-białej oraz wspomnianej już rasy Jersey. Dodatkową działalnością jest produkcja rybacka, a także usługi rolne oraz rekreacyjne.

Spółka użytkuje łącznie 2 858,17 ha gruntów, na których uprawiane są: zboża, kukurydza, lucerna, trawy, rzepak, buraki cukrowe oraz łubin.

DLACZEGO JERSEY?

Przygoda z ostatnią z wymienionych ras rozpoczęła się 1 listopada 1985 r., kiedy sprowadzono pierwsze sztuki, które trafiły do Siedlca. Zaimportowano wówczas z Danii 106 jałówek i jednego buhaja. Dwa lata później sprowadzono następne 60 jałówek cielnych, a w kolejnym roku jeszcze 30 szt., które trafiły wówczas do Wiktorowa.

Decyzja o wprowadzeniu tej rasy wynikała z istniejących wtedy warunków utrzymania. Stanowiska w oborze zaczęły się okazywać zbyt małe dla coraz większych krów czarno-białych. Zdecydowano więc o wprowadzeniu do obory nowego stada, którego wymogiem był mniejszy kaliber ciała. Kryteria te spełniła doskonale rasa Jersey. Dodatkowym atutem okazały się wybitne parametry mleka, wśród których wyróżniał się głównie tłuszcz i białko, co przekładało się na wyższą cenę mleka.

NAJWIĘKSZE STADO W POLSCE

W SK Iwno utrzymywane jest największe stado krów rasy Jersey w kraju, które liczy obecnie 270 krów dojnych oraz 135 szt. młodzieży hodowlanej. Wydajność za 2013 r. wyniosła 6 609 kg mleka, o zawartości białka 5,09 proc. i tłuszczu 3,93 proc. Wydajność mleka limitowała w pewnym stopniu słabszej jakości sianokiszonka z lucerny. Pasze objętościowe w większości przetrzymywane są w rękawach foliowych. Jednak według zootechników na fermie nie jest to idealny sposób przechowywania kiszonki z kukurydzy, lepiej sprawdza się metoda konserwacji w silosach.

Krowy mleczne znajdują się w Wiktorowie, natomiast młodzież w Siedlcu i Sannikach. Taki podział zwierząt ze względu na dzielące je odległości stanowi pewne utrudnienia organizacyjne. Jednak istnieją plany koncentracji hodowli bydła Jersey w jednej lokalizacji - w Wiktorowie. Aktualnie trwają prace remontowo-budowlane, mające na celu zaadaptowanie istniejących budynków dla młodzieży hodowlanej.