Uczestnikami Forum są producenci rolni, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

Konferencja jest bezpłatna, konieczna jest jednak rejestracja na
stronie: http://www.beefforum.pl/dla-uczestnikow/rejestracja/.

Myślą przewodnią IV Forum będzie prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „POLSKA WOŁOWINA 2022", nad którą sygnatariusze porozumienia „POLSKA WOŁOWINA 2022" aktualnie pracują, a zgodnie z wolą Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsultują kolejne fazy prac z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.

W programie Forum znajdą się najistotniejsze zagadnienia z zakresu:
strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

Program ramowy znajduje się na www.beefforum.pl/dla-uczestnikow/program/.

Nad stroną merytoryczną Forum czuwa grono znakomitych ekspertów wchodzących w skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego. O randze Forum świadczą także zacni Patroni Honorowi oraz Patroni Merytoryczni.

Forum jest współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Podobał się artykuł? Podziel się!