Krajowa kwota dostaw w ubiegłym roku kwotowym 2013/2014 została przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli 1,7 proc. W związku z tym Agencja Rynku Rolnego informuje producentów mleka o konieczności uiszczenia opłaty z tytułu nadprodukcji. Liczba dostawców, którzy przekroczyli przyznane im limity szacowana jest na ok. 56 tys.

Wysokość kary wynosi w tym roku 0,2936 zł za każdy kilogram wyprodukowany ponad kwotę indywidualną.

Po czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku kwotowego 2014/2015 ilość mleka dostarczonego do skupów kształtowała się na poziomie blisko 7 proc. wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Agencja Rynku Rolnego przestrzega o ryzyku przekroczenia krajowej kwoty dostaw również w tym roku. Przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki skupu mleka może to wynieść nawet 8 proc. Istnieje zatem ryzyko, że kary z tytułu nadprodukcji mogą być znacznie wyższe od tych za rok kwotowy 2013/2014.

Podobał się artykuł? Podziel się!