Agencja Rynku Rolnego zaznacza, że nadal jest aktualne ryzyko przekroczenia krajowej kwoty mlecznej, które w przypadku zachowania dotychczasowej dynamiki produkcji może wynieść ok. 2 proc.

Od kilku miesięcy występuje tendencja zniżkowa produkcji mleka w Polsce, choć nadal jest wyższa o ok. 5 proc. niż przed rokiem. Przekroczenie krajowej kwoty mlecznej wiąże się z opłatą kar, jednak na chwilę obecną należy mówić jedynie o ryzyku wystąpienia nadprodukcji.

Rzeczywista wysokość opłaty z tytułu nadprodukcji wynosi 27,83 EUR za 100 kg mleka. Jednakże należy podkreślić, że w przypadku przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw, do ustalenia wysokości jednostkowej opłaty będzie zastosowany tzw. współczynnik realokacji. Stanowi on iloraz sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych i niewykorzystanej w danym roku krajowej rezerwy kwoty krajowej dostaw oraz sumy przekroczonych kwot indywidualnych – mówi Iwona Ciechan rzecznik prasowy ARR.

W rezultacie wspomniany współczynnik realokacji będzie łagodził wysokość jednostkowej opłaty należnej do uiszczenia z tytułu nadprodukcji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że opłatę z tytułu nadprodukcji uiszczą jedynie ci dostawcy hurtowi, którzy przekroczą swoje limity produkcyjne – dodaje Ciechan. Podobał się artykuł? Podziel się!