O ketozie mówi się podczas większości konferencji skupiających producentów mleka. Świadczy to o ogromnym znaczeniu występowania tego schorzenia w polskich oborach. Od początku ubiegłego roku jako wdrożenie pilotażowe, a od kwietnia w całej Polsce ruszyła rutynowa ocena zagrożenia stad występowaniem ketozy subklinicznej, czyli tej postaci, która występuje bez widocznych objawów.

Choć badanie opiera się jedynie na szacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia subklinicznej postaci ketozy w stadzie, dokładność tego badania jest na przyzwoitym poziomie i pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków. Na wyniki z dłuższego okresu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, jednak zaprezentowane przez naukowców i pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wyniki półrocznej oceny pokazują, jak duży jest to problem w naszych stadach.

KETOZA - PROBLEM 1/5 KRÓW

Rutynowa ocena zagrożenia polskich stad subkliniczną ketozą potwierdza wcześniejsze przypuszczenia naukowców, którzy opracowali modele szacowania zagrożenia tą chorobą. Wyniki badań mleka obejmują blisko 100 tys. stad i ponad 500 tys. krów.

- Po półrocznym okresie oceny zagrożenia stad subkliniczną ketozą można śmiało wnioskować, że co najmniej 20 proc., czyli 1/5 krów przechodzi dłuższy lub krótszy okres ketozy w czasie od 6. do 60. dnia po ocieleniu. Można zatem stwierdzić, że w Polsce ketoza jest problemem - tłumaczy dr Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM.

Najmniejszą liczbę przypadków wystąpienia tego schorzenia odnotowano w stadach o największej uzyskiwanej wydajności mlecznej. Największe nasilenie występowania subklinicznej ketozy odnotowano w stadach o przeciętnej wydajności między 16 a 23 litrów mleka dziennie.

Na tej podstawie można zatem wnioskować, że ketoza dotyka krów, których potencjał wynosi ponad 10 tys., a żywienie jest na poziomie zaledwie 6-7 tys. litrów mleka na laktację. Istnieje również zależność między wiekiem krowy a występowaniem ketozy, bowiem starsze krowy - w trzeciej laktacji i dalszych - chorują częściej na ketozę typu 1, występującą w drugim miesiącu po ocieleniu. Pierwiastki natomiast częściej chorują na ketozę typu 2 występującą w pierwszych dniach po ocieleniu.