Wzrost wydajności mlecznej krów w ostatnich latach przyczynił się do wzrostu przychodów ekonomicznych ich właścicieli, ale spowodował również nasilenie występowania wielu jednostek chorobowych u tych zwierząt. Rosnąca wydajność mleczna zwiększa zapotrzebowanie pokarmowe, które trudno jest pokryć nawet dobrze zbilansowaną dawką pokarmową.

Jest to przyczyną występowania u krów wysokomlecznych chorób metabolicznych (ketoza, kwasica, syndrom tłustej krowy, hipokalcemia - porażenie poporodowe, hipofosfatemia, hipomagnezemia, skręt trawieńca), pogorszenia płodności (brak rui, cicha ruja, zatrzymanie błon płodowych, ronienia), spadku wydajności mlecznej, kulawizn oraz pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Wymienione zaburzenia występują najczęściej w okresie okołoporodowym. O wymienionych zaburzeniach decyduje wiele czynników, które są ze sobą ściśle powiązane.

Należą tutaj głównie czynniki żywieniowe jak poziom energii, białka, składników mineralnych i witamin, koncentracja składników pokarmowych w suchej masie, stosunek pasz objętościowych do treściwych w dawce, jakość i wielkość dawki pokarmowej w zależności od okresu laktacji. Do czynników poza żywieniowych można zaliczyć uwarunkowania genetyczne, stan zdrowia, stadium laktacji, okres zasuszenia oraz warunki utrzymania. Najczęstszą przyczyną problemów zdrowotnych wysokowydajnych krów mlecznych są błędy żywieniowe w okresie okołoporodowym, który obejmuje trzy ostatnie tygodnie przed porodem (zasuszenie) oraz pierwsze tygodnie laktacji. Występujące w podanym okresie zmiany metaboliczne oraz stres (spowodowany m.in. porodem) powodują zmniejszenie pobrania suchej masy przed wycieleniem aż o 30 proc. w stosunku do pierwszych tygodni zasuszenia. Szybki wzrost produkcji mleka po porodzie oraz poporodowe zmiany regeneracyjne w układzie rodnym (zwijanie się macicy - inwolucja do stanu przed ciążowego oraz wznowienie funkcji jajników) krowy, powodują zwiększenie zapotrzebowania energetycznego organizmu.