Minimalny czas fermentacji prawidłowo zakiszonej masy, który daje przyzwoite rezultaty to ok. 6-8 tyg. Podstawowym warunkiem w takiej sytuacji jest prawidłowo przeprowadzony proces zakiszania.

Zbyt wczesne odkrycie pryzmy z kiszonką może jednak okazać się niekorzystnym rozwiązaniem. Pierwsza faza zakiszania polega na obumieraniu zakiszanych roślin i trwa ok. 3-7 dni. Podczas niej, w trakcie oddychania roślin zużyty zostaje tlen, co stwarza korzystne warunki dla dalszych procesów fermentacji.

Jeżeli w tym momencie otworzymy pryzmę lub pozostawimy ją odkrytą, zaburzymy ten proces wprowadzając do pryzmy tlen. W efekcie kiszonka będzie się gorzej przechowywać oraz zwiększeniu ulegnie ryzyko wtórnej fermentacji.

W czasie procesu kiszenia poprawie ulega strawność skrobi dzięki bardziej zaawansowanemu procesowi proteolizy białek w których uwięzione są ziarna skrobi. W rezultacie wraz z wydłużeniem okresu przechowywania następuje stopniowy wzrost strawności skrobi.

Warto więc wyprodukować nieco większy zapas kiszonki, stanowiący 2 - 3 miesięczną zakładkę z nową kiszonką. Działanie takie stanowi również ratunek w sytuacji, gdy w następnym roku uzyskamy niższe od przewidywanych plony, np., ze względu na suszę, czy zniszczenia spowodowane przez dziką zwierzynę.

Podobał się artykuł? Podziel się!