Ocenia się, że w roku ubiegłym 2013 produkcja wołowiny w 15 czołowych pod względem tej produkcji krajach Unii Europejskiej była niższa o blisko 2,5 proc., w odniesieniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 6,759 mln ton mięsa wołowego. Szacunki pokazują jednak, że możliwy jest wzrost produkcji sięgający 1,5 proc. oraz osiągnięcie poziomu produkcji wołowiny ok. 6,858 mln ton.

Według prognoz spadki produkcji tego mięsa najbardziej dotkną kraje będące czołowymi producentami wołowiny, jak Francja czy Włochy, ale również spadki prognozowane są w Niemczech i Portugalii, a także w Polsce. Kilkuprocentowe zwyżki oczekiwane są w Irlandii, Holandii oraz w Belgii.

Eksperci szacują również spadek cen żywca wołowego. Choć średnia cena skupu buhajów w 2013 roku utrzymała się na poziomie wyższym o ok. 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego, w 2014 roku prognozowany jest jej spadek do poziomu ok. 390 Euro za 100 kg. Nieco mniejsze obniżki czekają również ceny krów.

Rok 2013 zakończył się również ze słabym wynikiem w eksporcie wołowiny z UE. Eksport tego mięsa w okresie od stycznia do września 2013 był niższy o 14,5 proc. w odniesieniu do tego samego okresu rok wcześniej. W głównej mierze jest to związane ze spadkiem eksportu do krajów takich jak Rosja (spadek o 29 proc.), a także Turcja (spadek o 95 proc.). Wzrósł natomiast eksport do krajów Afryki Północnej.

W tym samym okresie zwiększeniu o 9 proc. uległ import wołowiny do UE. Wzrost ten dotyczy głównie mięsa pochodzącego z Brazylii i Australii. Podobał się artykuł? Podziel się!