Kukurydza zrobiła imponującą karierę na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. O jej sukcesie przekonują liczby. W 2012 r. areał zasiewów tej rośliny w Polsce przekroczył 1 mln ha. Kukurydza wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym, rozwijającej się błyskawicznie produkcji energii odnawialnej oraz tym, co nas najbardziej interesuje, czyli przemyśle paszowym. Obecnie kiszonka z kukurydzy stanowi główny filar bazy pasz objętościowych.

Jedyną zauważalną wadą wydaje się wysoki koszt uprawy kukurydzy w przeliczeniu na 1 ha. Podkreślam - wydaje się, bo już w przeliczeniu na kg paszy kiszonka z kukurydzy wypada korzystniej niż sianokiszonka z traw w balotach owiniętych folią.

Od czego zależy jakość kiszonki?

Każdy, kto utrzymuje krowy mleczne, doskonale zdaje sobie sprawę, że podstawą żywienia przeżuwaczy są dobre pasze objętościowe. Przy wysokiej jakości kiszonkach ograniczona jest podaż pasz treściwych, których stosowanie podraża znacznie koszty żywienia bydła. Najkorzystniejsze zarówno dla zwierząt, jak i hodowcy jest wyprodukowanie jak największej ilości mleka z pasz objętościowych.

Kiszonka z kukurydzy jest głównym źródłem energii w żywieniu krów mlecznych. Bardzo dobrze bilansuje się z sianokiszonką z traw i roślin motylkowych. Maksymalne dawki mogą dostawać krowy w początkowej fazie laktacji oraz jej szczycie. Krowy w końcowej fazie laktacji, a szczególnie zasuszone, powinny dostawać dawki ograniczone, ponieważ pasza ta sprzyja otłuszczaniu się zwierząt.

Sporządzenie wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy jest niezwykle trudnym zadaniem, aczkolwiek wykonalnym. Problem polega na tym, że na sukces w postaci wartościowej kiszonki wpływa wiele czynników, o których poniżej.

ODMIANA KUKURYDZY

Przy wyborze odmiany należy kierować się lokalizacją gospodarstwa i dobierać takie odmiany, które dedykowane są dla danego regionu. W poszczególnych rejonach kraju występują różnice w długości okresu wegetacyjnego, dlatego czas rozwoju roślin powinien być adekwatny do okresu wegetacji, o czym mówi liczba FAO. Dla rejonów o dłuższym okresie wegetacji należy dobierać odmiany o wyższej wartości FAO. Analogicznie postępujemy w odwrotnej sytuacji.