Agencja Rynku Rolnego informuje jednocześnie dostawców bezpośrednich oraz podmioty skupujące o obowiązku złożenia we właściwych Oddziałach Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy. Ostateczny termin złożenia takiej deklaracji upływa
z dniem 14 maja 2014 r.

W przypadku nieprzekazania informacji za poprzedni rok kwotowy do odpowiedniej jednostki w wyznaczonym terminie, na dostawców bezpośrednich i podmioty skupujące nałożone zostaną kary pieniężne (art. 54 i 54m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 50 ze zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!