Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych wymaga precyzyjnego żywienia, to oznacza, że krowy powinny dostawać codziennie dawkę o takim samym składzie dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania, wynikającego z fazy cyklu produkcyjnego.

Ta precyzja powinna wynikać przede wszystkim z dokładności odmierzania poszczególnych komponentów podczas mieszania pasz w wozie paszowym. Dlatego też pojawia się konieczność systematycznego sprawdzania dokładności pomiarów. Nieskalibrowana lub błędnie wskazujące waga w paszowozie może powodować, że krowy codziennie będą otrzymywać inną dawkę pokarmową.

Kontroli wagi w wozie paszowym powinno się dokonywać co najmniej raz w miesiącu. W tym celu należy w pustym wozie paszowym umieścić np. 4 worki z paszą o określonej masie, tak aby równo rozłożyć obciążenie na czujnikach, po czym sprawdzamy, czy masa obciążenia zgadza się z odczytem wagi.

Następnie podobną procedurę należy przeprowadzić na pełnym wozie paszowym i sprawdzić, czy dołożony balast nadal waży tyle samo. Jeżeli odczyty się różnią należy dokonać koniecznych regulacji wagi, do momentu aż przeprowadzane próby będzie wskazywało taki sam wynik.

Podobał się artykuł? Podziel się!