Jałowice często odchowywane są w innym budynku niż obora dla krów mlecznych. W związku z tym w pewnym momencie życia muszą dokonać migracji do miejsca, gdzie będą realizować karierę wysokowydajnej krowy mlecznej.

Przeprowadzenia jałówek dokonuje się minimum na trzy tygodnie przed planowanym wycieleniem. Ze względu na fakt, że są one wysokocielne, podczas przepędu należy zachować szczególną ostrożność.

Organizację przepędu zwierząt w znacznym stopniu ułatwia korytarz przepędowy. Konstrukcję taką można wykonać z drewna lub rur stalowych, co znacznie wydłuża jej żywotność.

Podczas budowy takiej konstrukcji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność i higienę wykonania. Wewnętrzna ściana powinna być gładka, bez wystających ostrych krawędzi, czy też gwoździ, które mogą powodować urazy u zwierząt.

Korytarz przepędowy powinien być stosunkowo prosty, bez zbędnych załamań. Jeśli istnieje potrzeba wykonania łuków, powinny być one łagodne, bez ostrych kątów, gdzie mogłyby powstawać zatory. Podobał się artykuł? Podziel się!