Korzyści płynące z chłodzenia krów w miesiącach letnich obejmują przede wszystkim poprawę rocznej produkcji mleka, poprawę dobrostanu i komfortu zwierząt utrzymywanych w budynkach inwentarskich, wzrost długowieczności krów mlecznych, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez większą efektywność wykorzystania pasz i wyższą produkcję mleka.

Stres cieplny powoduje ogromne straty ekonomiczne na fermach krów mlecznych. Najbardziej cierpią z tego powodu krowy mleczne utrzymywane w gorącym klimacie, jednak zjawisko to dotyka krów utrzymywanych niemalże na całym świecie.

Stres cieplny jest powodem obniżonej produkcji mleka, oraz zredukowanej efektywności wykorzystania pasz. Obniżona jest płodność krów, a przez to wydłużony jest okres międzyocieleniowy, a także zwiększony jest poziom brakowania zwierząt ze względu na niską produkcyjność (przez wydłużoną laktację) oraz niską efektywność rozpłodową.

Wszystkie zwierzęta w stadzie, włącznie z krowami wysoko cielnymi, zasuszonymi i jałowicami wymagają chłodzenia w miesiącach letnich.

Decyzja o podjęciu chłodzenia krów w budynkach może być oparta na obserwacji zwierząt. Krowa która jest przegrzana zwiększa częstotliwość oddechów (powyżej 60 oddechów na minutę). Można również dokonać pomiaru temperatury (rektalnie) – przegrzanie wskazywać będzie temperatura powyżej 39 stopni Celsjusza. Parametry te monitorowane na bieżąco mogą być doskonałym narzędziem w zarządzaniu stadem w miesiącach letnich.

Krowy w stresie cieplnym ograniczają pobranie paszy – krowy chłodzone odzyskują poziom pobrania. Warto zatem upewnić się, że krowy mają stały dostęp do świeżej paszy. Krowy te pobierają znaczące ilości wody, dlatego też należy zapewnić im stały niczym nie ograniczony dostęp do czystej wody.

Należy również unikać stłaczania krów, zarówno w poczekalni przed halą udojową, jak i w innych sektorach obory (ze szczególnym uwzględnieniem poideł ulokowanych na przepędach w pobliżu wyjścia z hali udojowej czy wyjścia ze strefy żywienia).

Do chłodzenia krów można używać wentylatorów różnego typu (pionowe, poziome), a także otworów wentylacyjnych będących na wyposażeniu obory. Warto jest również rozważyć instalację systemów chłodzenia polegających na rozpylaniu wody (szczególnie w miejscach tłoczenia się krów – poczekalnia przed halą udojową), lub połączenia rozpylaczy z wentylatorami.

Ten system chłodzenia może być również stosowany w całym obiekcie. W amerykańskich stadach system chłodzenia składa się z sekwencji – ciągłej wentylacji i krótkich cykli zwilżania krów (20-30 sekund co 5 minut) – cykl taki powtarzany jest przez 30 do 45 minut na każde 2-3 godziny. Jest to system działający w jeszcze nieco cieplejszym klimacie w porównaniu z warunkami krajowymi – dlatego należy wziąć pod uwagę pewne poprawki zmniejszające częstotliwość chłodzenia krów.

Podobał się artykuł? Podziel się!