Gospodarstwo Państwa Niżnikowskich położone jest w Warszewicach (pow. zgierski, woj. łódzkie), a stado liczy obecnie 64 sztuki. Średnia wydajność obory przekroczyła 7,3 tys. kg mleka; miesięcznie uzyskuje 15 tys. l mleka udojonego. Stado od 1997 r. objęte jest oceną wartości użytkowej. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Federacją - podkreśla Wiesław Niżnikowski.

Problemy w oborze zaczęły się w maju. U krów, które dają najwięcej mleka, zaobserwowano spadek wydajności oraz zwiększoną liczbę komórek somatycznych w mleku, co wskazywało na zapalenie wymienia. Winowajcą okazał się gronkowiec, a na osłabioną odporność krów wpłynęły również problemy z racicami. Spadek odporności spowodował, że krowy zostały dodatkowo zaatakowane przez grzyby. Wszystko to odbiło się na wynikach produkcyjnych. Rozpoczęło się kosztowne leczenie, które jednak nie daje gwarancji powrotu do poprzednich wydajności i całkowitego zaleczenia gronkowca. Trzeba czekać.
Do rozwinięcia się stanów zapalnych wymienia przyczyniło się przede wszystkim źle zbilansowane żywienie. Wydajność mleczna spadła o 500 l na krowę. Dużą pomocą w zidentyfikowaniu błędów żywieniowych okazują się tabulogramy, zwane raportami wynikowymi, które otrzymują hodowcy, mający swoje stada pod kontrolą użytkowości mlecznej.

Zdzisław Szewczyk - inspektor nadzoru, pracownik łódzkiego oddziału PFHBiPM, analizując raporty wynikowe stada państwa Niżnikowskich, zwrócił uwagę przede wszystkim na bezwzględny stosunek tłuszczu do białka oraz poziom mocznika. To właśnie te parametry są szczególnie przydatne, gdy analizujemy, czy dawka żywieniowa jest zbilansowana prawidłowo; one też wskazują na konkretne zaburzenia.

Stosunek tłuszczu do białka w grupie krów o zbliżonym stadium laktacji powinien wynosić około 1,2. Wartość w przedziale 1,1-1,3 nie powinna jeszcze budzić niepokoju. Prawidłowy stosunek tłuszczu do białka wskazuje na właściwą proporcję węglowodanów strukturalnych (włókno surowe, ADF, NDF) do niestrukturalnych (skrobia, cukry) w dawce pokarmowej.
Jeżeli u pojedynczych krów wskaźnik ten przekracza 1,5 (niektórzy jako wartość graniczną przyjmują 1,4), wskazuje to na występowanie ketozy, a gdy jest niższy niż 1 - na występowanie kwasicy.