Podczas udoju zdarza się, że wraz z mlekiem wydostaje się ze strzyka krew. Czasem są to pojedyncze niewielkie skrzepy bądź ilość krwi powodująca zabarwienie mleka na kolor lekko różowy. W bardziej nasilonych przypadkach takiej patologii możemy mieć do czynienia z mlekiem zabarwionym na czerwono. Zdarza się również, że skrzepy są na tyle duże, że zatykają światło strzyka, uniemożliwiając wydostawanie się mleka z ćwiartki.

PRZYCZYNY

Przyczyn obecności śladów krwi w mleku może być kilka. Bezpośrednio po porodzie krew w siarze jest stanem akceptowalnym i powinna nas niepokoić dopiero, jeśli utrzymuje się w kolejnych dniach po porodzie. Z kolei nagłe wystąpienie krwi w białym surowcu może mieć swoje podłoże w urazie mechanicznym, być objawem mastitis bądź oznaką osłabienia ścian naczyń krwionośnych.

Jeśli stwierdzimy obecność krwi w mleku, powinniśmy na początek dokonać oględzin strzyków. To właśnie uraz w obrębie strzyka, spowodowany zranieniem np. o wyposażenie obory czy ostry przedmiot na pastwisku, może być przyczyną krwawienia. Jeśli nie stwierdzimy urazu strzyka, powinniśmy przystąpić do oględzin wymienia.

Wybroczyny, jakie ewentualnie zaobserwujemy na skórze wymienia, jednoznacznie będą świadczyć o uderzeniu, którego skutkiem jest krwawienie. Powinniśmy zastanowić się, jaka była przyczyna urazu i jak ją wyeliminować w przyszłości.

Przyczyną pojawiania się śladów krwi w mleku może być również zapalenie wymienia. Nasilone mastitis prowadzi do zmian w gruczole objawiających się pękaniem naczyń i krwotokiem. Uszkodzenia naczyń mogą być także związane z ogólnym osłabieniem stanu zdrowia mlecznicy i są wskazówką, że dana samica powinna znaleźć się pod wzmożoną opieką.

CO ROBIĆ?

W literaturze możemy natknąć się na zalecenia mówiące, że ćwiartkę, z której mleko nosi ślady krwi, powinno doić się tylko częściowo. Pozostawianie mleka w porażonym gruczole powoduje utrzymywanie się większego ciśnienia, przez co krwawienie zostaje ograniczone.

Ważne jest dokładne obserwowanie wydzieliny. Jeśli wraz z mlekiem wydostają się skrzepy, świadczy to o "opanowywaniu" sytuacji przez organizm krowy. Jeśli jednak wraz z białym surowcem wypływa tylko "żywa" krew, możemy mieć do czynienia z zaburzeniami krzepliwości i warto wezwać lekarza weterynarii.