Zarząd KRIR w dniu 21 marca 2016 r. wystąpił do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań, mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881) oraz rozporządzeń wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzenia i prowadzenia (Dz.U.2016.73) – czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wyżej wymienione przepisy nakładają konieczność rejestracji wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych gazów cieplarnianych. Obowiązek rejestracji urządzeń obejmuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne z rolnikami włącznie. Tak więc gospodarstwa mleczne, posiadające schładzalniki do mleka, w których układzie wykorzystywane jest ponad 3 kg substancji chłodniczych również muszą zgłosić swoje urządzenia.

Termin rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej minął 14 marca 2016r. Rolnicy, którzy nie zgłosili swoich schładzalników muszą liczyć się z groźbą nałożenia kary przez kontrolerów w wysokości od 600 do 3 tys. zł.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje o zwolnienie rolników i sadowników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, bądź o wydłużenie okresu rejestracji ww. urządzeń, ponieważ informacja o rejestracji nie dotarła do wszystkich zainteresowanych osób – podaje KRIR.

Podobał się artykuł? Podziel się!