Ekonomia zmusza do ciągłego zwiększania wydajności krów. Pozwala na to coraz większy dostęp do najnowszych technologii i wiedzy na temat żywienia krów oraz możliwość zakupu nasienia najlepszych buhajów holsztyńsko-fryzyjskich. W efekcie dzisiejsze wydajności krów przekroczyły najśmielsze oczekiwania sprzed kilkunastu lat. Wydajności rzędu dziesięciu tysięcy i więcej litrów mleka w wielu polskich stadach nie są niczym niezwykłym.

Wraz ze wzrostem wydajności krów pojawiły się jednak problemy, których nie było uprzednio. Z jednej strony dotyczą one żywienia, będącego podstawą wysokiej produkcji i zdrowia krów – potrzeby współczesnych krów są nieporównywalne z potrzebami i wymaganiami ich sprzed kilkunastu lat. Drugim bardzo ważnym i znaczącym elementem sukcesu w produkcji mleka jest znajomość zasad prowadzenia pracy hodowlanej w stadzie i konsekwentna ich realizacja w codziennej praktyce. Dopiero połączenie tych dwóch spraw, to jest prawidłowego utrzymania i żywienia krów z ich wysoką wartością hodowlaną, może zapewnić nam dobre i oczekiwane efekty. Wymaga to szczególnego podkreślenia, gdyż w praktyce bywa z tym różnie, a praca nad genetycznym doskonaleniem stada nie zawsze prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Wybór buhaja
Stare powiedzenie hodowlane mówi, że dobry buhaj to połowa stada. Pojęcie dobryjest jednak względne – nie istnieje buhaj najlepszy na świecie czy w jakimś kraju. Najlepszy to zawsze ten, który pasuje do konkretnego stada, tzn. poprawia u krów te cechy, które hodowca uznał za najważniejsze w swoim stadzie. Dlatego też przed przeglądaniem katalogu buhajów w poszukiwaniu odpowiedniego rozpłodnika trzeba się dobrze zastanowić, co właściwie chce się poprawić u krów. Dotyczy to cech zarówno produkcyjnych, jak i pokrojowych, a coraz częściej także cech funkcjonalnych, takich jak: zdrowotność wymienia, szybkość doju, łatwość wycieleń czy temperament.
Największe zainteresowanie hodowców wzbudzają często przewagi produkcyjne buhaja, dotyczące kilogramów mleka. Jest to zrozumiałe, lecz nie do końca uzasadnione – większość buhajów holsztyńsko-fryzyjskich z dobrych katalogów, nawet te z niewielką lub wręcz ujemną przewagą dla kilogramów mleka, przekazuje potencjał wystarczający do produkcji na poziomie 9000–10 000 l mleka. Najczęściej jednak czynnikiem ograniczającym wydajność jest nie brak możliwości ze strony krów, lecz ich nieprawidłowe żywienie.
Może się oczywiście zdarzyć, że na pewnym etapie doskonalenia stada potencjał krów nie spełnia oczekiwań, mimo optymalnego żywienia, lub planuje się dalszy znaczący wzrost wydajności. Wówczas rzeczywiście celowe jest uwzględnianie przy wyborze buhaja jego wartości hodowlanej (przewagi) w stosunku do kilogramów mleka. W takim wypadku warto zwrócić też uwagę na jego przewagi hodowlane w kilogramach białka i tłuszczu, wynikające z ilości mleka (np. +1500 l) i procentowej zawartości w nim tych składników. Wysokie przewagi hodowlane dla składników suchej masy świadczą o przekazywaniu dużego potencjału produkcyjnego przez buhaja.