Stado posiada bardzo dobry materiał genetyczny, co wielokrotnie zostało dostrzeżone na licznych wystawach o różnych szczeblach zasięgu. Potencjał produkcyjny stada to średnio ponad 10 tys. kg mleka za laktację od krowy.

Rzeczywista wydajność krów w stadzie Gospodarstwa Rolnego "Fortune" Sp. z o.o. to ponad 10,5 tys. kg mleka za laktację od sztuki, ale mleka dostarczonego do skupu, a nie szacowanego na podstawie dziennej wydajności przez PFHBiPM - choć stado jest objęte oceną użytkowości - tłumaczy Tomasz Suchara, główny hodowca.

Większość krów dojnych utrzymywanych jest w nowo wybudowanej oborze mogącej pomieścić 540 sztuk - zasiedlonej 12 grudnia 2012 roku. W budynku tym krowy podzielone są na cztery grupy technologiczne.

Jest specjalna grupa produkcyjna dla krów o najwyższej wydajności mlecznej, które są dojone czterokrotnie w ciągu doby. Rekordzistka dziennie oddaje ponad 80 kg mleka. Jest również specjalna grupa dla krów pierwiastek, a także dwie grupy dla krów w dalszych laktacjach oraz ich stadiach. Do hali udojowej przechodzi specjalnym korytarzem przepędowym umieszczonym na zewnątrz budynku również grupa krów ze starego budynku - jest to ostatnia grupa technologiczna, czyli tuż przed zasuszeniem.

Największa karuzela w Polsce

Krowy dojone są na karuzelowej hali udojowej mieszczącej 40 stanowisk udojowych. Jest to jak dotąd największa tego typu hala udojowa w naszym kraju. Dój dla większości krów odbywa się dwukrotnie w ciągu dnia, poza pierwszą grupą - dój czterokrotny.

Halę udojową obsługują trzej dojarze, a każdy z nich danego dnia ma swoje ściśle określone zadanie. Zadaniem pierwszego jest poprawne ulokowanie krowy w stanowisku udojowym oraz przygotowanie wymienia do doju (mycie, przedzdajanie oraz masaż), kolejny ustawiony jest dokładnie o 50 sekund dalej (tyle trwa wydzielenie oksytocyny przez przysadkę krowy), by dój odbywał się zgodnie z fizjologią zwierząt.

Tak oto jedna za drugą krowy wchodzą na karuzelę i każda z nich jest przygotowywana do doju oraz dojona. Po zakończonym doju przychodzi czas na dipping, czyli poudojową kąpiel strzyków - to jest zadanie trzeciego z ludzi obsługujących halę udojową.

Kolejnym zadaniem dojarzy jest również odseparowanie mleka niespełniającego wymogów jakościowych, czyli mleka mastitowego lub od krów z kuracją antybiotykową. Mleko takie jest odseparowane do specjalnego pojemnika, a na podstawie antybiogramu (jeśli jest taka potrzeba) podawany jest antybiotyk - to również zadanie trzeciego dojarza.