Obora w Knyszynie na Podlasiu, ściołowa i wolnostanowiskowa, przeznaczona jest na 248 krów. Układ funkcjonalny budynku pozwala na wygodny podział stada na grupy technologiczne. W hali dla krów zamiast ścian bocznych są kurtyny. Od kwietnia do listopada są one odsłonięte (zwinięte od góry do maksymalnego położenia dolnego). Specjalna siatka jest umieszczona od strony wewnętrznej obory obok kurtyn i stanowi ażurową niby-ściankę, bez względu na położenie kurtyn. Siatka jest stałą przegrodą dla krów i zabezpiecza oborę przed ptactwem.

Kiedy jest wiatr i spada temperatura, kurtyny są rozwijane od dołu na dowolną wysokość. Do obory prostopadle dobudowana jest poczekalnia z halą udojową i pomieszczenie na zbiornik mleka. Ta część obory ma ściany i jest ogrzewana.

Konstrukcję budynku wykonano z elementów drewnianych. Dach nie jest ocieplany, ale pokrywa go eurofala, wyciszająca hałasy, np. odgłos padającego deszczu. Chroni ona też budynek przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie upałów. Prawidłowo wykonana kalenica dachowa, ze szparą wentylacyjną, zapewnia doskonałe oświetlenie i cyrkulację powietrza.

Łatwy dój
Do doju krów wybrano halę typu „bok w bok”, z dwoma rzędami po osiem stanowisk. W tego typu hali krowy stoją obok siebie i są skierowane tyłem do kanału, a specjalny mechanizm pozwala na precyzyjne przesunięcie krów do krawędzi kanału. Ułatwia to dostęp dojarza do wymion. Aby zachować czystość i warunki higieny na stanowisku roboczym, dojarnia wyposażona została w specjalne osłony i koryta gnojowe.

W hali ustawienie krów na stanowiskach udojowych jest korygowane systemem specjalnych barierek oddzielających. Zmieniają one położenie wraz z obracaniem się krowy przy zajmowaniu właściwego ustawienia do doju. Ważnymi elementami wyposażenia tej hali są bariery podnoszone, typu piersiowego, zapewniające szybkie wychodzenie całej grupy i kontrolowane przemieszczanie się krów, opuszczających stanowiska udojowe.

Mleko pozyskiwane w hali udojowej transportowane jest do zbiornika schładzającego (wyposażonego w system odzysku ciepła z mleka) o pojemności 8000 litrów. Mleko odbierane jest codziennie.