Łukasz Chmielewski: Czy i w jakim stopniu obserwowana jest redukcja stad bydła mlecznego?

Dorota Śmigielska: Od wielu lat w Polsce obserwujemy spadek pogłowia krów mlecznych. Z dostępnych danych GUS średnia roczna stopa redukcji wynosi około 2 proc. W drugiej połowie 2015 roku stopa redukcji pogłowia krów mlecznych wzrosła do najwyższego od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i wyniosła 5,1 proc. Na koniec grudnia ubiegłego roku pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 134,1 tys. sztuk i było o 113,7 tys. szt. mniejsze niż w grudniu 2014 roku i o prawie 596,5 tys. szt. tj. o 21,8 proc. mniejsze niż w grudniu 2004 roku.

Największe zmiany zaobserwowano w gospodarstwach indywidualnych, utrzymujących prawie 93 proc. krajowego pogłowia. Spadek liczby krów w tych gospodarstwach wyniósł 5,2 proc. W grudniu ubiegłego roku liczba krów mlecznych w gospodarstwach indywidualnych wynosiła 2 021,4 tys. sztuk i była o prawie 13,4 proc. mniejsza w porównaniu z rokiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W przypadku gospodarstw osób prawnych liczba krów mlecznych zmalała o 3 proc. i osiągnęła poziom 112,7 tys. sztuk. Zaznaczyć należy, że pogłowie krów pozostałych, do których zaliczamy mamki, wzrosło o 8,7 proc. do poziomu 168,7 tys. sztuk, przez co całkowite pogłowie krów w Polsce na koniec grudnia 2015 roku ukształtowało się na poziomie 2303 tys. sztuk. Z niecierpliwością oczekujemy danych za I półrocze bieżącego roku, które maja zostać opublikowane w połowie września.

Ł.Ch.: Jaką drogę najczęściej obierają producenci mleka w obliczu tak trudnej sytuacji rynkowej?

DŚ: W obecnej sytuacji, która jest bardzo trudna dla producentów mleka głównie z powodu niskich cen, kar za przekroczenie kwot mlecznych w ostatnim roku kwotowym oraz rosyjskiego embarga. Wielu producentów, aby zachować płynność finansową i móc spłacić zaciągnięte kredyty zwiększa produkcję.

W pierwszym półroczu 2016 roku skup mleka wyniósł 5 513,7 mln litrów i był o 5,6 proc. większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczna część producentów decyduje się również na redukcję stada, ale w jakim zakresie, będzie można to określić dopiero po publikacji danych GUS, dotyczących pogłowia krów mlecznych.