Wgospodarstwach takich kukurydza w głównej mierze wykorzystywana jest do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Dzięki temu w wielu gospodarstwach nastąpił dynamiczny rozwój produkcji, a przede wszystkim zwiększenie obsady zwierząt na hektarze użytków rolnych. Obecnie do wyboru jest pełna gama odmian kukurydzy, która z powodzeniem może być przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła. Odpowiedni dobór odmiany do warunków gospodarowania pozwala na dobry plon i ułatwione planowanie produkcji w kolejnych miesiącach. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie: Ile kukurydzy muszę zasiać w tym roku?

Planowanie uprawy kukurydzy powinno się zacząć znacznie wcześniej (jesienią), tak by w odpowiedni sposób przygotować stanowisko pod uprawę tej rośliny, lecz jeszcze nie jest za późno na ostatnie korekty.

W odpowiedzi na postawione pytanie należy zaznaczyć, że potrzeby każdego gospodarstwa są różne, jednak niezmiennie od skali produkcji niezbędne są pewne zapasy kiszonki z kukurydzy. Obejmują one zarówno straty podczas kiszenia (6-30 proc.), a także okres "dojrzewania" kiszonki z nowych zbiorów.

Często mówi się, że kiszonka jest gotowa do skarmiania po 2-4-tygodniowym okresie kiszenia. Jednak pełna maceracja cząsteczek skrobi następuje dopiero po 4-6 miesiącach tego procesu. Warto jest zatem zadbać o odpowiedni zapas kiszonki, by uzyskać pełną wartość paszy. Najczęściej podaje się, że zapas kiszonki powinien wynosić 20-30 proc., są to jednak wartości uśrednione i w zależności od gospodarstwa mogą się nieznacznie różnić.

Zwiększenie areału uprawy tej rośliny może być ubezpieczane możliwością jej szerokiego wykorzystania. Po zbiorze odpowiedniej ilości do skarmienia w postaci kiszonki, pozostałą część można przeznaczyć do zbioru na ziarno (tu pojawiają się kolejne możliwości suszenia lub zakiszenia mokrego ziarna, również z przeznaczeniem do skarmienia w gospodarstwie). W tym miejscu należy jednak podkreślić znaczenie odpowiedniego doboru odmian do uprawy, ponieważ każda dobra odmiana ziarnowa kukurydzy z powodzeniem może być przeznaczona na kiszonkę, lecz nie odwrotnie.

STRAWNOŚĆ I ENERGIA NAJWAŻNIEJSZE

Na jakość kiszonki wpływa wiele czynników, które są ze sobą ściśle powiązane i można powiedzieć, że działają na zasadzie naczyń połączonych, czyli spadek wartości jednego z czynników będzie powodował ogólne pogorszenie jakości całej kiszonki.