Standardowe przyczyny występowania kwasicy są hodowcom dobrze znane. Można do nich zaliczyć m.in. nadmiar węglowodanów łatwo fermentujących w żwaczu, czy też niewłaściwa struktura dawki pokarmowej. Jednak pomijane są czasem przyczyny schorzenia związane ze stresem cieplnym, jaki dotyka zwierzęta w czasie upałów.

Zjawisku temu towarzyszy zazwyczaj wzrost temperatury ciała, a co za tym idzie wzrost temperatury treści żwacza. W konsekwencji dochodzi do obumierania mikroflory żwacza. Wzrost temperatury żwacza o każde pół stopnia powoduje obumarcie ok. 10 – 15% flory żwacza, co w dużej mierze upośledza proces trawienia.

Stres cieplny w dużym stopniu ogranicza u zwierząt pobranie suchej masy, szczególne dotyczy to pasz objętościowych tworzących strukturę dawki. Krowy wykazują wówczas nasiloną tendencję do sortowania paszy. Wybierają pasze treściwe, których zwiększona koncentracja powoduje zakwaszenie treści żwacza.

W upalne dni należy pamiętać o odpowiednim dostępie do wody. Zwrócić należy uwagę nie tylko na rozmieszczenie poideł, ale również na ich wydajność, która ma bezpośredni wpływ na ilość pobranej wody przez zwierzęta. W czasie lata zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć nawet dwukrotnie. W przypadku niedostatecznego pobrania wody ograniczona jest produkcja śliny, która w naturalny sposób buforuje treść żwacza, czego nie jesteśmy w stanie uzupełnić dodatkami paszowymi.

Wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko występowania kwasicy, dlatego w okresie letnim należy skierować szczególną uwagę na profilaktykę tego schorzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!