Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja mleka w 2011 r. wyniosła 12052,2 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2010 r. o 131,1 mln litrów.

Wzrost rocznej produkcji mleka był wynikiem zwiększenia wydajności mleka od 1 krowy o 2,9 proc. z 4487 litrów w 2010 r. do 4618 litrów w 2011 r.

Z kolei średnioroczne stany krów zmniejszyły się o 46,6 tys. szt. (o 1,8 proc.).  W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 r. 11183 mln litrów mleka (o 1 proc. więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,8 proc. krajowej produkcji.

W 2011 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 780 litrów, tj. o 1,4 proc. więcej niż w 2010 r.
 
Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (780 l), odnotowano w 6 województwach: podlaskim (2067 l), mazowieckim (1280 l), łódzkim (959 l), warmińsko-mazurskim (895 l), wielkopolskim (824 l) i kujawsko-pomorskim (822 l).
 
Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: dolnośląskie (192 l), zachodniopomorskie (204 l) i lubuskie (242 l). Podobał się artykuł? Podziel się!