Ilość pobranej paszy nie zawsze równa jest ilości paszy zadanej na stół. Różnica między tymi wartościami wzrasta znacząco w okresie okołoporodowym, kiedy u krów obserwowany jest spadek pobrania pokarmu.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć pobrania paszy, możemy wybrać inne rozwiązanie, mianowicie zwiększyć w niej koncentrację składników odżywczych. W takiej sytuacji uzasadnione jest zakiszanie kukurydzy w technologii LKS, z niem. Lisch-Kolben-Schrot co można przetłumaczyć jako „zmiksowane kolby kukurydzy”.

Metoda ta polega na koszeniu roślin kukurydzy bardzo wysoko, praktycznie tuż pod kolbami. Do tego celu potrzebna jest sieczkarnia wyposażona w tzw. piker (zrywacz kolb). Można wykorzystywać także tradycyjne sieczkarnie, przestrzegając jedynie odpowiedniej wysokości koszenia.

Termin zbioru nie rożni się w zasadzie od zbioru standardowej kiszonki. Jednak zawartość suchej masy ulega znacznemu wzrostowi dzięki zwiększeniu udziału kolb w kiszonce. W efekcie następuje podniesienie wartości pokarmowej, która zbliżona jest do paszy treściwej, co pozwala na pewne oszczędności z tego tytułu. Na uwagę zasługuje również bardzo wysoka strawność paszy na poziomie 80%.

Technologia zakiszania kukurydzy w systemie LKS jest dedykowana dla gospodarstw o wysokiej wydajności, która często przekracza 10 tys. litrów mleka. Pasza ta ma za zadanie zaspokojenie wysokiego zapotrzebowania na energię. Należy ją stosować dla krów na początku i szczycie laktacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!