Jak podaje strona internetowa Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 14 marca br. ministrowie rolnictwa UE zwrócili się do Komisji Europejskiej, żeby podjęła ona szybkie działania w celu złagodzenia trudnej sytuacji na rynku mleka. Konkluzje z posiedzenia, które odbyło się w Brukseli, otrzymał Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.

W dokumencie ministrowie rolnictwa nalegają na KE, aby kontynuowała inicjatywę dyplomatyczną w celu ustalenia nowych rynków państw trzecich dla eksportu produktów rolnych z UE, a także zintensyfikowała starania w zakresie uregulowania wymiany handlowej między UE a Rosją, w ścisłej współpracy z Prezydencją Rady, zwłaszcza w celu ułatwienia wznowienia wymiany handlowej produktami objętymi zakazem SPS.

Ministrowie rolnictwa nalegają także, aby KE zapewniła, że interesy producentów europejskich są odpowiednio chronione podczas nadchodzących negocjacji dotyczących umów o wolnym handlu, włączając w to TTIP i Mercosur, zwłaszcza w przypadku wrażliwych sektorów UE.

Twórcy dokumentu wzywają Komisję, aby rozważyła możliwość przyznania przez Państwa Członkowskie tymczasowego wsparcia w wysokości 15 tys. euro na rolnika rocznie oraz dokonała przeglądu pułapu de minimis, z myślą o podwyższeniu go z 15 tys euro do 30 tys. euro.

W ciągu miesiąca, Komisja Europejska ma przedstawić rozwiązania dla trudnej sytuacji rynkowej i przedstawić te działania, które będą realizowane – podaje Federacja.

Federacja udostępnia na swojej stronie internetowej tłumaczenie robocze tekstu dokumentu stworzonego przez ministrów rolnictwa krajów UE.  

Podobał się artykuł? Podziel się!