Program można zobaczyć pod adresem http://uwaga.onet.pl/1506986,archiwum.html. Przeglądnąłem ten program cztery razy po to, aby nabrać dystansu i ocenić go na spokojnie - pisze prof. dr hab. Michał Sznajder.

Felieton wprowadzający i felieton kończący reportaż są nieprawdziwe i manipulują one opinią publiczną. Tezy tam zawarte są kłamliwe. Środek programu to, albo zwykłe przekręty informacyjne, albo do przekrętów wykorzystano niektóre problemy technologiczne. Notabene z całą siłą wykorzystano dodawanie olejów roślinnych do masła w celu dyskryminacji całego sektora - kontynuuje Sznajder

Zdaniem profesora program TVN był przygotowany w złej wierze. Dyskusja rzeczowa z zawartymi tam kłamstwami chyba jest bezprzedmiotowa. Autorzy celowo, w złej wierze, zmontowali materiał filmowy i komentarze tak, aby pokazać hodowlę, mleko i produkty mleczne w jak najgorszym świetle. Dokonano manipulacji na nic niepodejrzewających ludziach (rolnik, pani profesor, pani doktor, prcownicy mleczarń).

Trzeba z całą stanowczością podkreślić szkodliwość społeczną owego programu. TVN strasząc ludzi mlekiem spowoduje, że w wielu przypadkach ludzie zaniechają jego konsumpcji. Spowoduje to w przyszłości obniżenie poziomu zdrowia publicznego wynikające na przykład ze zwiększonej zachorowalności na osteoporozę. Kto ma za to leczenie zapłacić? Czyżby zwykli podatnicy? TVN musi zapłacić za ten rachunek - podsumowuje red. naczelny mleczarstwo.com.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska Izba Mleka  także wyraziły stanowczy protest i oburzenie programem „Uwaga”. Według nich nierzetelne dziennikarstwo próbuje zniszczyć polskie mleczarstwo.  Podkreślają, że polska branża mleczarska oraz hodowcy i producenci bydła mlecznego poczynili na przestrzeni ostatnich lat ogromne postępy, zarówno w jakości produkowanego mleka jak też nowoczesnej technologii przetwórstwa.