Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że ceny odtłuszczonego mleka w proszku na rynku światowym mogą dojść do 5 tys. dolarów za tonę i przekroczyć ceny w unii europejskiej. teraz za cenami mleka w proszku rosną ceny masła i serów. nikt nie zaryzykuje twierdzenia, że nie osiągną wkrótce takiego poziomu jak mleko w proszku, ponieważ nawet mogą je przekroczyć. wysokie ceny na rynku światowym stawiają również na porządku dziennym pytanie o sens utrzymywania regulacji rynku mleka, a zwłaszcza restrykcjnego systemu kwotowania produkcji mleka. 

Polskiemu mleczarstwu wysokie ceny na świecie umożliwiły zwiększenie przychodów z eksportu. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku wartość eksportu osiągnęła rekordowy poziom prawie 625 mln euro, aż o 23 proc. większy niż przed rokiem. W całym 2007 r. wartość eksportu może przekroczyć 1,1 mld euro, a saldo handlu zagranicznego zwiększy się do ponad 800 mln euro.
Przy tak dobrej koniunkturze mleczarnie decydowały się na podwyższanie cen skupu mleka. Było to zauważalne zwłaszcza w III kwartale. Od początku roku ceny skupu mleka wzrosły o 13,5 proc. i w sierpniu wyniosły średnio w kraju 1,06 zł za litr. Ceny mleka klasy ekstra wzrosły do prawie 1,10 zł, a wyrażone w euro przekroczyły 0,30 eurocenta.
Ceny skupu mleka rosły także w „starych” krajach Unii Europejskiej. Zatem różnice cen między Polską a innymi krajami członkowskimi utrzymały się. Dotyczy to także cen zbytu podstawowych przetworów mlecznych, które są w Polsce o 5–15 proc. niższe niż w 15 „starych” krajach UE.