Kontynuowane od maja podwyżki wynikają z rosnącego popytu na przetwory mleczarskie i wzrostu ich cen detalicznych. Od sierpnia do września średnia cena monitorowanych przez MRiRW artykułów wzrosła o ponad 3 proc. Niewątpliwym powodem są także problemy mleczarni z zaopatrzeniem w potrzebną ilość surowca.

Biorąc pod uwagę spadek wielkości skupu, oraz czynniki sezonowe w kolejnych miesiącach należy sądzić, że tendencja wzrostowa cen skupu mleka utrzyma się. Rok 2010 trzeba uznać za bardzo korzystny dla producentów mleka, oferowane przez mleczarnie ceny skupu są wyższe o ok. 10 proc. wobec średniej z ostatnich 5 lat.

We wrześniu najlepiej płacono za mleko w województwie zachodnio-pomorskim - 112,73 PLN/hl, co oznacza wzrost o ponad 4 proc. wobec sierpnia br. Przed rokiem region ten znajdował się na 8 pozycji.

Tradycyjnie już wysokie ceny za mleko utrzymywały się w województwie podlaskim - 112,15 PLN/hl. Znacznie powyżej średniej krajowej płaciły także mleczarnie w województwie warmińsko mazurskim – 109,35 PLN/hl, dolnośląskim - 109,30 PLN/hl, a także opolskim – 108,12 PLN/hl.

Poniżej 100 PLN/hl kształtowały się natomiast ceny w województwie małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, a więc regionach, gdzie stopniowo zanika produkcja mleka ze względu na niesprzyjające warunki naturalne.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!