Przejście wprawdzie wiąże się z kosztami certyfikacji i zmniejszeniem produkcji mleka, ale spadają za to wydatki na pasze i środki produkcji. Rolnicy mogą też liczyć na płatności ekologiczne zarówno w okresie konwersji gospodarstwa, jak i po jej zakończeniu.

Badania z 2014 r. przeprowadzone w IERiGŻ-PIB na grupie producentów mleka ekologicznego wskazywały, że była to działalność opłacalna.

Polski rynek mleka ekologicznego nadal boryka się z trudnościami charakterystycznymi dla początkowej fazy rozwoju, jednak wzrost zainteresowania żywnością ekologiczną wśród konsumentów nieźle wróży na przyszłość.

CENY MLEKA EKOLOGICZNEGO

Polskie ceny skupu mleka ekologicznego wahają się od 1,50-1,60 zł za kg do nawet ponad 2,00 zł, które obecnie płaci SM Pątnica swoim członkom. Cena mleka obciążona jest kosztem transportu, który mleczarnie wyceniają na 10 gr za kg mleka, co stanowić może problem dla małych producentów. Przetwórcy najchętniej organizują systematyczny odbiór mleka ekologicznego, gdy pochodzi ono od co najmniej 400 krów. Dlatego warto być dużym dostawcą produkującym w bliskiej odległości od mleczarni albo tak jak kilku producentów uruchomić własną przyzagrodową produkcję i dystrybucję wyrobów mleczarskich. - Wtedy zysk z produkcji mleka ekologicznego jest naprawdę godny uwagi - uważa profesor Tomasz Sakowski z Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Według danych niemieckiego Biolandu średnie ceny skupu mleka ekologicznego w 2014 r. wynosiły od 44,8 eurocentów za kilogram we Francji do 48,9 eurocentów za kilogram w Niemczech. Różnica w cenie skupu mleka ekologicznego i konwencjonalnego w Niemczech przekracza 20 eurocentów, a sezonowe wahania cen skupu mleka ekologicznego są mniejsze niż nieekologicznego.

PRODUKCJA MLEKA EKOLOGICZNEGO W POLSCE I UE

Jak mówi profesor Tomasz Sakowski, od zawsze w górach krowy rasy polskiej czerwonej produkowały mleko na pastwiskach, a w zimie były żywione sianem. Zmiana technologii produkcji i wyparcie ras rodzimych przez bydło HF spowodowały powrót do mleka produkowanego naturalnymi metodami.

Według Doroty Metery z Bioekspert-Jednostki Certyfikującej w Rolnictwie Ekologicznym przestawienie gospodarstwa z konwencjonalnej produkcji mleka na ekologiczną trwa dwa lata. Aby mleko zostało uznane za ekologiczne, krowy muszą dostawać 100 proc. pasz ekologicznych. Dodatki paszowe dopuszczone do stosowania przy tej produkcji są bardzo ograniczone i muszą być zatwierdzone przez Instytut Zootechniki w Balicach.