W ubiegłym roku koniunktura na rynku mleka była bardzo dobra. Rosła produkcja i ceny skupu mleka. Głównym powodem tego była sytuacja na rynku światowym. Duży wzrost popytu na rynkach azjatyckich wywołał gwałtowny wzrost cen artykułów mleczarskich. Zanotowano rekordowe zarówno ceny mleka w proszku – 5000 dolarów za tonę, jak i masła – 4100 dolarów. Były one dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. Wysokie ceny na świecie przyczyniły się także do wzrostu cen skupu i zbytu w Unii Europejskiej. Skorzystały na tym zarówno gospodarstwa rolne, jak i przemysł mleczarski, które odnotowały poprawę opłacalności produkcji i przetwórstwa. Wysokie ceny detaliczne miały jednak ujemny wpływ na poziom spożycia, zwłaszcza w krajach o niższej sile nabywczej konsumentów.

Produkcja i ceny

Przy tak wysokiej opłacalności produkcja mleka zwiększyła się w ubiegłym roku o 1 proc. – do 11,7 mld litrów. Zadecydował o tym wzrost pogłowia krów i wydajności mlecznej. Liczba krów zwiększyła się w drugiej połowie roku i w grudniu wyniosła prawie 2,8 mln, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia mleczność zwiększyła się o 70 l, do 4200 l od krowy. Utrzymują się duże różnice w mleczności krów w poszczególnych typach gospodarstw. Najbardziej mleczne są krowy w gospodarstwach wielkotowarowych i objętych kontrolą użytkowości mlecznej, których wydajność wynosi 6500 l.

Kontynuowane są procesy koncentracji i modernizacji produkcji mleka w rolnictwie. Potwierdzeniem tego jest malejąca liczba gospodarstw utrzymujących krowy i rosnąca skala produkcji w gospodarstwach towarowych. Potwierdza to także malejąca liczba gospodarstw posiadających hurtowe kwoty mleczne, przy równoczesnym wzroście przeciętnego limitu produkcyjnego przypadającego na gospodarstwo.

Mimo dobrej opłacalności produkcji skup mleka zmniejszył się w ubiegłym roku o 0,6 proc., do 8,43 mld litrów. W związku z tym, uwzględniając transfery kwot i korektę na zawartość tłuszczu w mleku, w roku kwotowym 2007/2008 kwota narodowa nie zostanie przekroczona. Przy wzroście produkcji i spadku skupu mleka przez przemysł gospodarstwa zwiększyły sprzedaż bezpośrednią. Nie można wykluczyć, że w województwach zachodnich część mleka z dużych gospodarstw sprzedawana była bezpośrednio do Niemiec. Powodem tego mogły być bardzo wysokie ceny we wschodnich regionach Niemczech, które w drugim półroczu przekraczały 41 euro za 100 kg.