Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszej połowie ubiegłego roku średnio litr mleka w skupie był wart 1,11 zł. W maju br. mleczarnie płaciły za litr średnio ponad 86 groszy - podał GUS.

Z produkcji mleka żyje w Polsce co siódmy rolnik. Ponad 190 tys. rolników sprzedaje mleko do mleczarni, natomiast blisko 20 tys. gospodarstw wprowadza je bezpośrednio na rynek.

Tańsze są także zboża. W odniesieniu do maja ub. roku zarówno w skupie jak i na targowiskach odnotowano spadek cen zbóż (odpowiednio pszenicy o ok. 41% i 38%, żyta o 49% i ok. 39%).  

Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny ziemniaków (odpowiednio o ok. 19% i 58%), a także ceny żywca wołowego (odpowiednio o ok. 14% i ok. 10%) i wieprzowego (odpowiednio o ok. 20% i 19%) oraz ceny skupu drobiu rzeźnego (o ponad 5%) i ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem na chów (o ponad 119%).

Ceny skupu drobiu rzeźnego były o 5,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

 

CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W MAJU 2009

Województwa

V 2009

Ziarno zbóż
(bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł / 1 hl