Położenie gospodarstwa w malowniczych terenach Mazur w pobliżu jezior, otaczająca gospodarstwo głęboka zieleń lasów i łąk oraz czyste powietrze to nie jedynie warunki do prowadzenia gospodarstwa rolnego - jest to raj dla turystów, którzy licznie odwiedzają pensjonat gospodarzy.

Początkowo gospodarstwo Piórkowskich nastawione było jedynie na produkcję mleka. Ta gałąź produkcji zwierzęcej nadal stanowi ważny aspekt, ponieważ stado krów dojnych liczy obecnie blisko 100 szt. krów mieszańców holsztyńsko-fryzyjskich odmiany czerwono-białej, duńskiej czerwonej, brown swiss.

Znaczną część powierzchni gospodarstwa stanowią jednak łąki i pastwiska, na których wypasane są krowy mięsne razem z końmi.

- Krowy mięsne w naszym gospodarstwie to moja propozycja - przyznaje pani Ewa Piórkowska. Namawiałam przez pewien okres męża, by spróbować utrzymywania krów mięsnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanych gruntów - dodaje.

W ten oto sposób krowy mięsne - ok. 60 szt., które są również krzyżówkami rasy polskiej czerwonej z francuską rasą limousine, pasą się na jednym pastwisku wraz z czterdziestoma końmi ras: wielkopolskiej, trakeńskiej, fryzyjskiej oraz czystej krwi arabskiej.

Tego typu działanie, czyli utrzymanie dwóch gatunków zwierząt na tych samych użytkach, pozwala na optymalizację wykorzystania pastwisk. Jest to również związane z pozytywnym wzajemnym oddziaływaniem różnych gatunków zwierząt, chociażby w kwestii chorób pasożytniczych, które, groźne dla jednego gatunku, drugiemu nie zagrażają.

Do wyboru do koloru

Ze względu na różnorodność gatunków zwierząt oraz różnorodność typów użytkowych wśród bydła, w gospodarstwie państwa Piórkowskich można zobaczyć wiele systemów utrzymania. Każda z grup bydła jest jednak utrzymywana wolnostanowiskowo.

Krowy mleczne mają do dyspozycji największą część budynków inwentarskich.

Piórkowski zastosował kombiboksy, które sprawdziły się w jego gospodarstwie najlepiej.

Jest to związane z dostosowaniem budynków dawnego PGR-u do wolnostanowiskowego systemu chowu bydła.

Krowy mleczne nie są jednak całorocznie utrzymywane w budynku. W okresie od wiosny do jesieni korzystają z pastwiska.

Opasy w systemie QMP wymagają również utrzymania wolnostanowiskowego.