W dniach 21-25 marca 2014 r. grupa 15. największych dostawców do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego wzięła udział w wyjeździe szkoleniowym do Izraela. Uczestnicy wyjazdu poznali sposoby utrzymania i hodowli krów mlecznych, jak i systemy zarządzania stadem, pomiaru aktywności ruchowej oraz aktywności przeżuwania zwierząt oferowane przez firmy Afimilk oraz SCR.

Hodowcy mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem trzech dużych farm o wielkości 400 (Kibbutz Afikim), 900 (Kibbutz "Yonatan") oraz 500 (Kibbutz Givaa’t Haim) krów mlecznych oraz jednej kuchni paszowej, która funkcjonowała przy farmie o wielkości 900 krów. Część teoretyczna wyjazdu odbywała się w siedzibach firm Afimilk oraz SCR.

Izrael jest krajem o bogatej kulturze i historii. Przy okazji grupa odwiedziła kilka miejsc o znaczeniu historycznym, m.in. Jerozolimę i Tel Awiw.

STRUKTURA

Izrael jest krajem, który odznacza się największą produkcją mleka od krowy, sięgającą 11 843 kg mleka od 1 krowy w 2012 r. (w Polsce wydajność od 1 krowy wynosi 7 441 kg mleka w 2013 r.).

Liczba krów mlecznych wynosi 110 000 i stanowi ok. 11,5 proc. całkowitej produkcji rolnej w kraju. Produkcja mleka jest ściśle regulowana przez państwo poprzez system kwot. Taki system przyczynia się do zrównoważenia podaży i popytu w sektorze mleczarskim, pozwalając jednocześnie na dalszy wzrost produkcji przy odpowiedniej rentowności. W 2012 r. wielkość kwoty krajowej wynosiła 1,344 mln l.

W Izraelu istnieją dwa systemy gospodarstw:

Kibbutz (spółdzielnie) o średniej wielkości 350 krów (200-900), gdzie krowy dojone są 3 razy dziennie. Takich gospodarstw jest tam ok. 215.

Moshav (gospodarstwa rodzinne) - o średniej wielkości 60 krów (20-150), gdzie krowy dojone są 2 razy dziennie. Takich gospodarstw jest ok. 1 500.

KLIMAT I ŻYWIENIE

Ze względu na klimat panujący w Izraelu zwierzęta nie są wypasane. Średnia temperatura w lecie wynosi ponad 30 OC, a opady występują tylko od listopada do marca (500 mm), w pozostałym okresie opady występują sporadycznie i ich wielkość nie przekracza 200 mm. Wymusza to stosowanie irygacji. Woda pobierana jest z rzeki Jordan lub Jeziora Galilejskiego, po czym dostarczana jest w odpowiednich ilościach na pola. Głównymi roślinami uprawianymi na pasze są rośliny zbożowe (w tym kukurydza) oraz trawa łąkowa i lucerna. Podstawę żywienia stanowi kompletna dawka paszowa zadawana w postaci TMR-u. Dużą popularnością w żywieniu krów