Kryzys na rynku mleka związany z nadprodukcją i spadającymi z miesiąca na miesiąc cenami tego surowca sprawia, że szczególnie teraz należy zacząć liczyć rentowność i koszty produkcji, czyli pracować nad możliwością poprawy ekonomii gospodarstwa.

Pomocnym i sprawdzonym narzędziem do obliczania rentowności produkcji mleka jest innowacyjny program MMM (Margin Monitor Milk), czyli monitorowanie zysku z produkcji mleka. Program został opracowany przez dział rozwoju żywienia bydła De Heus. Od kilku lat z dużym powodzeniem stosuje się go w wielu krajach, a od roku także w Polsce.

Na zysk generowany z produkcji mleka składa się wiele czynników. Często są one mało zależne od hodowcy, np. uwarunkowania polityczne, ceny mleka, czy też cena surowców do produkcji. Istnieje jednak wiele składowych, na które hodowcy mają wpływ, mogąc je swobodnie kształtować i poprawiać. Wśród takich czynników można wymienić: jakość kiszonek, koszt ich produkcji, odpowiednie zbilansowanie dawki, wydajność stada, parametry mleka i zdrowotność krów. MMM pozwala odkryć, który z tych elementów stanowi najsłabsze ogniwo.

Najprościej można się o tym przekonać, porównując wyniki swojego gospodarstwa z podawanymi anonimowo średnimi wynikami ferm z danego regionu lub z całego kraju. Znalezienie przyczyny obniżającej zysk z mleka pozwala podjąć działanie naprawcze i poprawić bilans finansowy gospodarstwa. Program MMM jest unikalnym narzędziem, którym posługują się jedynie doradcy żywieniowi bydła De Heus.

Praca z MMM pozwala efektywniej zarządzać stadem bydła mlecznego oraz przygotować się na trudne czasy, które niestety nadchodzą. Świadomość zysków czerpanych z prowadzonej działalności oraz kosztów ponoszonych na produkcję jest podstawową wiedzą każdego świadomego gospodarstwa. Jest również gwarantem konkurencyjności rynkowej.

Zalety programu:

• prosta i dokładna analiza danych,
• wiele wskaźników w jednym miejscu,
• wskazanie miejsc do poprawy wyników,
• kalkulacje kosztów produkcji kiszonek,
• możliwość porównania swoich wyników w okresie czasu,
• możliwość porównania swoich wyników z wynikami innych (anonimowo).

Podobał się artykuł? Podziel się!