W szóstym miesiącu 2012 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom: 254,6 tys. ton i były wyższe o 3,04 proc. niż w tym samym okresie 2011 roku. Tak jak w poprzednich latach, w czerwcu odnotowano sezonową zniżkę produkcji mleka, jednak była ona bardziej dynamiczna niż w latach poprzednich (- 9,23 proc.). Jak dotychczas w każdym z miesięcy bieżącego roku dostawy mleka do mleczarni w Austrii były wyższe niż w roku 2011.

W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2012 roku trafiło do nich ponad 1,56 mln ton tego surowca.

Jest to 4,8 proc. zwyżka wobec analogicznego okresu 2011 roku, kiedy to dostawy osiągnęły poziom nieprzekraczający 1,5 mln ton. W czerwcu najwięcej mleka dostarczono do mleczarni zlokalizowanych w Dolnej i Górnej Austrii, łącznie 132 tys. ton (o 7,56 proc. mniej niż w maju
bieżącego roku). W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2012 roku w bundeslandach tych wytworzono łącznie ponad 0,79 mln ton surowca (o 5,1 proc. więcej niż w tym samym przedziale czasowym 2011 roku), co stanowi 50,6 proc. łącznej wielkości dostaw mleka w Austrii w tym okresie.

W lipcu w skali miesięcznej przewidywana jest stabilizacja produkcji mleka w Austrii - podaje FAMMU/FAPA. Podobał się artykuł? Podziel się!