W okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. wywóz nieprzetworzonego mięsa wołowego świeżego lub chłodzonego wyniósł 124,3 tys. t i był o 10 proc. (13,3 tys. t) mniejszy niż w tym samym okresie przed rokiem. Z kolei eksport nieprzetworzonego mięsa mrożonego w tym samym okresie wzrósł o 28 proc. do poziomu 33 tys. ton.

Spowodowało to, że łącznie eksport mięsa wołowego zmniejszył się o 6,1 tys. t, co stanowi 4-procentowy spadek w relacji rocznej. Warto przy tym podkreślić, że w skali roku nastąpiły znaczne zmiany w kwestii odbiorców polskiej wołowiny.

Turcja, która była jednym z głównych rynków zbytu, na przestrzeni roku zaprzestała importować mięso z krajów UE, na czym również ucierpieli polscy eksporterzy. Ponadto w wyniku wprowadzenia zakazu uboju rytualnego na początku br. polscy producenci utracili dotychczasowe rynki zbytu, na które kierowane było mięso z takiego uboju.

Jednak co interesujące, wpisując się w tendencje wzrostu cen mięsa wołowego na rynkach UE, również w przypadku wywozu mięsa z Polski przeciętne ceny były w relacji rocznej nieco wyższe. Spowodowało to, że łączny przychód z eksportu mięsa wołowego zwiększył się w skali roku o 1 proc. do 528 mln EUR, w tym największy wzrost przychodów nastąpił w kategorii mięsa wołowego mrożonego.

Analitycy Banku BGŻ, zwracają szczególną uwagę na to, że pomimo utraty ważnych rynków zbytu w okresie ostatnich kilku miesięcy, popyt na polską wołowinę na pozostałych rynkach utrzymał się na stosunkowo wysokim poziomie. Znalazło to odzwierciedlenie w stosunkowo niewielkim łącznym spadku wolumenu eksportu, i przy rosnących cenach wołowiny, w nieco większych przychodach. Podobał się artykuł? Podziel się!