Kontynuowane są procesy restrukturyzacji i modernizacji sektora mleczarskiego zarówno w rolnictwie, jak i przetwórstwie. Wzrasta koncentracja produkcji w gospodarstwach oraz w przemyśle mleczarskim. Popyt na rynku unijnym i wysokie ceny na rynku światowym decydowały o wzroście wartości eksportu mimo niekorzystnego dla eksporterów kursu walutowego. Niepokojącym zjawiskiem jest mały popyt i spożycie mleka oraz jego przetworów na rynku krajowym.

WIĘCEJ MLEKA
W pierwszym półroczu 2006 r. zwiększyła się liczba krów mlecznych i według Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła w czerwcu 2,82 mln, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak w drugiej połowie roku nastąpił gwałtowny spadek pogłowia o 4,2 proc. i w grudniu było już tylko 2,68 mln krów. Spadkowi temu towarzyszył wzrost mleczności, która wyniosła średnio 4324 l i była o 55 l większa niż przed rokiem. Powodem relatywnie niewielkiego wzrostu wydajności mlecznej były niekorzystne warunki pogodowe w okresie letnim, które spowodowały mniejsze zbiory i gorszą jakość pasz gospodarskich.
Wzrost mleczności z nadwyżką pokrył spadek pogłowia krów w drugiej połowie roku – produkcja mleka w ubiegłym roku wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 11,97 mld litrów.
Utrzymują się duże różnice pod względem mleczności krów między gospodarstwami indywidualnymi (4194 l) a gospodarstwami osób prawnych (6688 l). W długim okresie różnica ta zwiększyła się z 30 do 60 proc. na korzyść gospodarstw wielkotowarowych. W dużych gospodarstwach oraz w oborach pod kontrolą użytkowości mlecznej krów wydajność zbliżyła się do poziomu w UE-15.