Występuje kilka modeli żywienia krów zasuszonych.

Najbardziej rozpowszechnionym systemem zasuszenia jest system tradycyjny, który obejmuje ośmiotygodniowy okres spoczynku. W obrębie tego modelu wyróżniane są dwa podokresy: zasuszenie właściwe okres przygotowawczy Zasuszenie właściwe obejmuje okres od 8. do 3. tygodnia przed wycieleniem, czyli trwa na ogół około 5 tygodni. Żywienie krów w tym okresie zakłada obniżenie koncentracji energii w dawce pokarmowej dzięki zwiększeniu poziomu węglowodanów strukturalnych o ponad 45 proc. NDF w suchej masie, a także obniżeniu zawartości białka do około 10-11 proc. s.m.

Dobrej jakości pasze objętościowe suche i soczyste powinny w pełni pokryć zapotrzebowanie pokarmowe krowy na składniki odżywcze, jeśli pobranie suchej masy kształtuje się na poziomie 1,7-2,0 proc. masy ciała. Odpowiednimi paszami w okresie zasuszenia właściwego są m.in.:

  • kiszonka z traw,
  • zielonka pastwiskowa,
  • słoma zbożowa dobrej jakości (nie może być zanieczyszczona grzybami),
  • siano łąkowe.

Druga część okresu zasuszenia to okres przygotowawczy, który stanowi ostatnie 3 tygodnie przed wycieleniem.

Ma on za zadanie przygotować krowę do nadchodzącej laktacji.

W tym etapie następuje zwiększenie koncentracji energii w celu pokrycia potrzeb pokarmowych wynikających ze wzrostu płodu, a także rozpoczynającej się produkcji siary. Niektórzy hodowcy ostrożnie zwiększają koncentrację energii w dawce, bojąc się zatuczenia krowy. Jednak intensywne żywienie energetyczne w tym okresie nie powoduje otłuszczania się krów ze względu na nieprzygotowanie hormonalne do tworzenia rezerw tłuszczu.

W związku z tym w okresie przygotowawczym należy bez obaw wprowadzić wszystkie komponenty, które znajdą się w dawce laktacyjnej w celu zaadaptowania mikroflory żwacza do trawienia tych składników.

W ostatnich latach amerykańscy i brytyjscy żywieniowcy opracowali nową koncepcję żywienia, którą nazwali "największym odkryciem w żywieniu krów od lat". Według naukowców, można uprościć tradycyjny model zasuszania składający się z dwóch podokresów poprzez ich połączenie. System taki zakłada żywienie krów zasuszonych do woli przez 8 tygodni jednakową dawką pokarmową o znaczącej zawartości włókna pokarmowego. Połowę takiej dawki stanowi TMR laktacyjny o zmienionym dodatku mineralno-witaminowym, natomiast druga połowa to słoma zbożowa. Najlepszym komponentem włóknistym wspomnianej dawki jest słoma pszenna ze względu na niższą koncentrację energii niż w słomie owsianej, jęczmiennej czy sianie.