Jak podaje The Cattle Site, naukowcy z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) odkryli, że pewien związek może być stosowany w celu zmniejszenia emisji metanu u przeżuwaczy, bez ryzyka dla zdrowia i produkcyjności zwierząt.

Przeżuwacze trawią pokarm na drodze fermentacji przeprowadzanej przez mikroorganizmy żyjące w żwaczu. Podczas tego procesu wytwarzane są kwasy organiczne: kwas octowy, kwas propionowy i kwas masłowy, z których wszystkie są absorbowane i metabolizowane przez zwierzę jako źródło energii. Produktem ubocznym fermentacji jest metan, który jest wydalany do atmosfery w postaci gazu.

Opisywana cząsteczka to 3-nitrooxypropanol, której skuteczność w ograniczaniu wytwarzania metanu u owiec opisywano w literaturze już w 2014 roku. Dwa lata temu naukowcy nie wiedzieli jeszcze jak dokładnie działa ten związek.

Nowe badania prowadzono na mikroorganizmach beztlenowych pochodzących z przedżołądków przeżuwaczy. Naukowcy wykazali, że 3-nitrooxypropanol wpływa jedynie na mikroorganizmy metanogenne, nie działając jednocześnie ograniczająco na pożyteczne drobnoustroje odpowiedzialne za trawienie – podaje The Cattle Site.

-Aż do tej pory nikt nie opisał mechanizmu działania związku, za którego pomocą można obniżyć (o 30 procent) produkcje metanu przez zwierzęta bez żadnych zagrożeń, zarówno dla ich zdrowia, jak i produktywności - powiedział David Yáñez, naukowiec z CSIC.

Jak twierdzą naukowcy, wyniki ich pracy otwierają możliwość zmniejszenia emisji metanu oraz zmniejszenia globalnych temperatur, które jest spowodowane przez gazy cieplarniane. Za pomocą 3-nitrooxypropanol możliwe jest również zwiększenie wydajności zwierząt, ponieważ produkcja metanu powoduje straty energii do nawet 12 proc. Ograniczenie metanogenezy jest więc sposobem zwiększenia efektywności wykorzystania paszy.