Jak podaje The Cattle Site, naukowcy z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) odkryli, że pewien związek może być stosowany w celu zmniejszenia emisji metanu u przeżuwaczy, bez ryzyka dla zdrowia i produkcyjności zwierząt.

Przeżuwacze trawią pokarm na drodze fermentacji przeprowadzanej przez mikroorganizmy żyjące w żwaczu. Podczas tego procesu wytwarzane są kwasy organiczne: kwas octowy, kwas propionowy i kwas masłowy, z których wszystkie są absorbowane i metabolizowane przez zwierzę jako źródło energii. Produktem ubocznym fermentacji jest metan, który jest wydalany do atmosfery w postaci gazu.

Opisywana cząsteczka to 3-nitrooxypropanol, której skuteczność w ograniczaniu wytwarzania metanu u owiec opisywano w literaturze już w 2014 roku. Dwa lata temu naukowcy nie wiedzieli jeszcze jak dokładnie działa ten związek.

Nowe badania prowadzono na mikroorganizmach beztlenowych pochodzących z przedżołądków przeżuwaczy. Naukowcy wykazali, że 3-nitrooxypropanol wpływa jedynie na mikroorganizmy metanogenne, nie działając jednocześnie ograniczająco na pożyteczne drobnoustroje odpowiedzialne za trawienie – podaje The Cattle Site.

-Aż do tej pory nikt nie opisał mechanizmu działania związku, za którego pomocą można obniżyć (o 30 procent) produkcje metanu przez zwierzęta bez żadnych zagrożeń, zarówno dla ich zdrowia, jak i produktywności - powiedział David Yáñez, naukowiec z CSIC.

Jak twierdzą naukowcy, wyniki ich pracy otwierają możliwość zmniejszenia emisji metanu oraz zmniejszenia globalnych temperatur, które jest spowodowane przez gazy cieplarniane. Za pomocą 3-nitrooxypropanol możliwe jest również zwiększenie wydajności zwierząt, ponieważ produkcja metanu powoduje straty energii do nawet 12 proc. Ograniczenie metanogenezy jest więc sposobem zwiększenia efektywności wykorzystania paszy.  

Podobał się artykuł? Podziel się!