Nie każdy hodowca jest w stanie sprostać wymaganiom krów o wysokim potencjale produkcyjnym i nie każde gospodarstwo posiada warunki pozwalające sprostać potrzebom wysokowydajnych zwierząt. Niedostosowanie potencjału genetycznego zwierząt do środowiska, w którym mają funkcjonować, prowadzi do pogorszenia opłacalności produkcji.

Wysoka wydajność nie zawsze się opłaca

U wysokowydajnych krów mlecznych wysoka produkcja mleka prowadzi do zachwiania homeostazy organizmu zwierzęcia, prowadząc do wystąpienia różnych schorzeń. Często występującym problemem są zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego. Prawidłowe działanie organizmu wymaga współdziałania układu neurohormonalnego, który odpowiada za prawidłową przemianę materii. U krów z wysoką wydajnością mleka, ze względu na trudności w pokryciu ich potrzeb pokarmowych i występujący ujemny bilans energetyczny, pojawia się szereg chorób metabolicznych, które przyczyniają się do zwiększenia częstotliwości wystąpienia innych schorzeń. W rezultacie następuje skrócenie czasu użytkowania krów, podwyższenia kosztów weterynaryjnych oraz remontu stada.

Ujemny bilans energetyczny

Duży wzrost wydajności mlecznej prowadzi do pogorszenia płodności. Głównym powodem zaburzonych funkcji rozrodczych jest pojawiający się po porodzie i postępujący do szczytowej fazy laktacji ujemny bilans energetyczny, a jego tolerancja przez zwierzęta jest zmienna osobniczo.

W okresie tym zwierzęta korzystają z rezerw energetycznych organizmu przez intensywniejsze spalanie tłuszczu, co może prowadzić do szeregu chorób metabolicznych i niekiedy zaburzeń hormonalnych. Jest to również moment, w którym mija okres przestoju poporodowego i następuje wznowienie funkcji rozrodczych.

Wskaźniki rozrodu

Wraz ze wzrostem wydajności mlecznej od krowy, a także ciągle rosnącą wielkością stad, kontrola i obserwacja pojedynczych zwierząt - pobrania paszy, obserwacji rui, jest utrudniona.

Kontrola rozrodu polega na analizie wskaźników, do których należą: okres międzyocieleniowy, okres międzyciążowy, okres przestoju poporodowego, czas zwłoki, wskaźnik ocieleń i indeks zacielenia.