W czwartek weszło w życie stosowne rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2015 r.

Wnioski będą przyjmowane do 11 września br. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

Ministerstwo Rolnictwa zaznacza, że zabiegało o zniesienie kar za nadprodukcję w ostatnim roku kwotowania, ich redukcję lub rozłożenie kar na raty. Ostatecznie udało się przekonać partnerów z Unii Europejskiej dla tego ostatniego rozwiązania, czyli do możliwości zapłacenia za nadprodukcję mleka w trzech ratach.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące m.in. dotychczasowego wykorzystania pomocy de minimis, oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Producenci mleka, którzy chcą rozłożyć płatności na raty, powinni jak najszybciej dostarczyć stosowny wniosek do oddziałów terenowych ARR, co umożliwi wydanie decyzji o udzieleniu pomocy przed upływem terminu płatności pierwszej raty należnej opłaty, tj. przed końcem września.

Resort rolnictwa informuje, że w sezonie 2015/2016 nadprodukcja mleka wyniosła ponad 580 mln kg, czyli o 5,85 proc. Swoje limity produkcji przekroczyło 63,5 tys. rolników. Polska musi z tego tytułu zapłacić ponad 161,5 mln euro, czyli ok. 659,8 mln zł.

Zapłacenie tych pieniędzy ciąży na rolnikach (tzw. hurtowych dostawcach mleka, sprzedających mleko do mleczarni), którzy przekroczyli limity. Opłata wynosi 90,89 zł za 100 kg mleka ponad przysługujący limit.

Dotychczas Polska trzykrotnie przekraczała unijne limity produkcji mleka: w sezonie 2005/2006 indywidualną kwotę przekroczyło 139 tys. dostawców, a kara wyniosła 242 mln zł; w sezonie 2012/2013 indywidualną kwotę przekroczyło 57 tys. dostawców, a kara wyniosła 15 mln zł oraz w sezonie 2013/2014 indywidualną kwotę przekroczyło 55 tys. dostawców, a kara wyniosła 189 mln zł.

Od 1 kwietnia 2015 r. w UE zostało zniesione kwotowanie produkcji mleka.

Podobał się artykuł? Podziel się!