W dniach 26-27 listopada odbyła trzecia edycja konferencji pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych w dobie globalizacji handlu i zmiennych warunków produkcji” zorganizowana przez Polską Izbę Mleka pod patronatem honorowym Głównego Lekarza Weterynarii.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele zakładów mleczarskich, Lekarze Weterynarii, a także grono ekspertów z Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszego dnia konferencji Marcin Kozłowski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) omówił temat nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Szczegółowo ukazał kwestie prowadzenia nadzoru weterynaryjnego w zakładach mleczarskich, a także analizy ryzyka w nadzorze. Reprezentant GIW podjął temat food defense – ochrony zakładu produkcji żywności przed zagrożeniami oraz procedur prawnych.

Podsumowaniem pierwszej części konferencji była dyskusja na temat możliwości stworzenia branżowych wytycznych dla wycofania i zwrotów produktów z rynku. Po przeanalizowaniu wszystkich trudności oraz zagrożeń uczestnicy wraz z ekspertami zadeklarowali chęć pracy nad stworzeniem wytycznych, które zapewnią przejrzysty i skuteczny system zwracania/wycofywania produktów z rynku.

Pierwszy dzień konferencji swoim wykładem nt. nowych regulacji prawnych w systemie laboratoriów do kontroli urzędowej bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych, zakończyła dr Jolanta Rola z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Drugi dzień spotkania szkoleniowego otworzył wykład Iwony Zawinowskiej Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GIW na temat badania okresu przydatności do spożycia pod kątem zgodności z kryterium dla Listeria monocytogenes. Uczestnicy konferencji poznali także zmiany planowane w procedurach kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej podmiotów sektora mleczarskiego, w szczególności w odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem mleka surowego. Ukazano także stan i statusy zaawansowania możliwości prowadzenia eksportu na wybrane rynki Państw Trzecich.