Coraz więcej gospodarstw, szczególnie tych dużych, rezygnuje z żywienia pastwiskowego krów mlecznych. W pewnym stopniu jest to zrozumiałe i uzasadnione problemami organizacyjnymi związanymi z zapanowaniem nad dużym stadem, jak również przez wzgląd na znaczną powierzchnię pastwisk, jaką należałoby przeznaczyć dla stada. Jednak wśród polskich gospodarstw nadal dominują stosunkowo niewielkie stada, które powinny wykorzystywać potencjał, jaki daje pastwisko. Należy pamiętać, że żywienie pastwiskowe krów w okresie letnim stanowi najtańszą formę żywienia. Świeża zielonka wysokiej jakości jest w stanie dostarczyć krowom składników pokarmowych wystarczających do wyprodukowania 15-20 kg mleka. Wypas zapewnia również zwierzętom ruch, co wpływa pozytywnie na ich zdrowie i kondycję oraz wskaźniki rozrodu.

ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE DO SEZONU

Każda zmiana, jaka następuje w życiu krowy mlecznej, wywołuje u niej stres, który w pierwszej kolejności odbija się na produkcji mleka. Zanim więc zwierzęta wyjdą na pastwisko, powinny zostać odpowiednio do tego przygotowane. Podstawową kwestią jest skontrolowanie stanu racic. Taki przegląd jest konieczny, gdyż zwierzęta ze zmianami chorobowymi czy kulawiznami nie będą w stanie w pełni korzystać z pastwiska. Sztuki takie ze względu na bóle kończyn będą kładły się na pastwisku, zamiast pobierać w tym czasie wartościową zielonkę. Korekcja racic jest więc konieczna. Najlepiej przeprowadzić ją kilka tygodni przed planowanym wypuszczeniem krów na pastwisko. Okres ten pozwoli na wygojenie się ewentualnych stanów chorobowych oraz umożliwi przyzwyczajenie się do zmienionej postawy racicy.

Kolejnym zabiegiem, jaki powinien poprzedzać rozpoczęcie sezonu pastwiskowego, jest odrobaczanie stada. Powinno się go dokonywać dwa razy w roku, czyli przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego i po jego zakończeniu. Odrobaczanie przed wyjściem krów na pastwisko jest ważne ze względu na ograniczenie przenoszenia pasożytów na pastwisko. Konsekwencją zaniechania tego zabiegu mogą być wtórne zakażenia pasożytnicze. Najlepszym więc wyjściem jest zwalczenie istniejących pasożytów podczas przebywania krów w oborze. Ważne jest również, aby dobrać odpowiedni preparat do danego pasożyta. Najlepiej jeśli środek dopasowywany jest na podstawie badania