Miesznaka BG-2 Milkway Tetra jest przeznaczona do kośno-pastwiskowego użytkowania, głównie do produkcji sianokiszonki w gospodarstwach o intensywnej produkcji mleka. Wysoki udział życicy mieszańcowej pozwala na szybkie uzyskanie odrostów po zbiorze, jak również wysoki plon suchej masy.

Zalecana jest zarówno do zakładania nowych użytków zielonych jak również do renowacyjnych posiewów kilkuletnich użytków, celem poprawy składu botanicznego runi i zwiększenia wydajności. Odmiany życicy zastosowane w mieszance charakteryzują się dobrą zimotrwałością jak również stabilnością plonowania w okresowych niedoborach opadów. Podobał się artykuł? Podziel się!