W grupie chorób o największej częstotliwości występowania u cieląt wymienić należy: biegunki, choroby dróg oddechowych, zapalenia pępka, stawów, wzdęcia, chorobę białych  mięśni oraz inwazje pasożytnicze.  Problemy te charakterystyczne są dla określonych grup wiekowych cieląt i jest to już dla nas duże ułatwienie odnośnie ich rozpoznawania. Wielu chorób możemy także uniknąć poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki u matek.

Problemem o największym znaczeniu ekonomicznym są biegunki u osesków, które to są także problemem charakteryzującym się najwyższą śmiertelnością zwierząt. Czy jest on trudny do zidentyfikowania? Wydaje się, iż nie, ponieważ wodnisty kał jest dobrze widoczny na posłaniu bądź też sierści zwierzęcia, zwłaszcza jeżeli jednocześnie staje się ono mniej ruchliwe i nie „zaciera śladów” swojej choroby, Wtedy jednak jest to podstępny stan, przy którym nawet kilkugodzinne opóźnienie rozpoczęcia leczenia może mieć dla niego śmiertelne skutki.  Przyczyn występowania biegunek u cieląt jest bardzo wiele, dlatego też ich leczenie jest głównie objawowe, gdyż pełna diagnostyka ich etiologii jest zbyt kosztowna i ekonomicznie nieopłacalna. Do najczęściej wymienianych czynników należą bakterie, wirusy i pasożyty, których występowanie można znacznie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zasad higieny, tj. utrzymując odpowiednią czystość i suchość kojców, szybko oddzielając cielęta od matek, utrzymując je w osobnych budkach, karmiąc osobnymi butelkami ze smoczkami. Innymi sposobami zapobiegania takim infekcjom jest szczepienie matek przed porodem. Jest to możliwe dla rotawirusów,  koronawirusów oraz E. coli. Jest to jednak metoda skuteczna jedynie wtedy, gdy pracownicy odpowiednio odpajają cielęta siarą od immunizowanej wcześniej matki. Bardzo ważną grupę czynników stanowią także te bazujące na naszych błędach – należą tu na przykład przekarmienie, wspomniane wcześniej niewłaściwe odpojenie siarą, brak higieny na porodówce i budkach dla cieląt, nieprawidłowe stosowanie preparatów mlekozastępczych – w złej koncentracji, nadmierne zagęszczenie zwierząt, stosowanie brudnych butelek i smoczków.