Podczas wystawy bydła mlecznego w Sielinku łącznie zaprezentowano 68 zwierząt w 10 kategoriach, z czołowych piętnastu wielkopolskich hodowli krów mlecznych. Spośród tych grup wyłoniono 10 czempionów i 2 superczempionaty wśród najpiękniejszych jałowic hodowlanych oraz krów mlecznych.

W ringu zaprezentowano zwierzęta trzech ras mlecznych, z których najliczniejszą grupę, bo aż 35 sztuk stanowiły jałowice  rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w różnym wieku, a także krowy tej samej rasy w liczbie 23 sztuk. Oprócz tych zwierząt zaprezentowano (po 5 sztuk) i nagrodzono jałowice hodowlane rasy simental, oraz krowy rasy jersey.

Najwyższymi nagrodami podzieliły się dwie hodowle: Przedsiębiorstwo Rolno – Hodowlane  Gałopol z Gałowa (trzy czempionaty i superczempion) oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej z Garzyna (trzy czempionaty i superczempion). Poza tym czempionaty (po jednym) zdobyły gospodarstwa: Top Farms Wielkopolska w Piotrowie Pierwszym, Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare, Stadnina Koni w Pępowie oraz Stadnina Koni w Iwnie.

Tytuł czempiona i superczempiona wśród jałowic zdobyła jałówka Jeżyka ur. 25 listopada 2012 roku, po buhaju Sid – hodowca PR-H Gałopol z Gałowa.

Tytułem superczmpiona wśród krów nagrodzona została krowa w 2 laktacji o nazwie Addison ur. 23 grudnia 2010 roku, po buhaju Altaross, hodowca – OHZ Garzyn.

W ringu zwierzęta oceniali: sędzia główny Roman Januszewski z PFHBiPM oraz sędziowie pomocniczy Dominik Jagła – hodowca bydła oraz Patrycja Viktorini z PFHBiPM.

Podobał się artykuł? Podziel się!