Zapalenia wymienia generują bardzo duże koszty w produkcji mleka, powodują bowiem spadki wydajności. Permanentne, niedające się wyleczyć mastitis jest również jednym z głównych powodów brakowania krów. Dlatego już od wielu lat lekarze, hodowcy oraz inne osoby zajmujące się tematem produkcji mleka opracowują plany walki z z apaleniami wymienia.

ZWALCZANIE MASTITIS W PIĘCIU KROKACH

Jednym z najbardziej znanych na świecie zestawów zaleceń dotyczących walki z mastitis jest plan pięciopunktowy. W swojej pierwotnej formie plan zawiera takie punkty, jak:

  • leczenie i rejestrowanie przypadków klinicznych,
  • dezynfekcja strzyków po doju,
  • terapia krów zasuszanych,
  • brakowanie przewlekłych przypadków
  • regularna konserwacja urządzeń udojowych.

Zasady te zostały sformułowane po raz pierwszy w latach 60. XX w. w Narodowym Instytucie Badań nad Mleczarstwem (NIRD) w Wielkiej Brytanii. Pomimo półwiecznej historii zadania te są nadal aktualne. Stały się też podstawą do tworzenia kolejnych generacji zasad walki z mastitis. W oparciu o te reguły możemy również stworzyć indywidualny plan dla naszego gospodarstwa, akcentując punkty, w których dochodzi do ewentualnych nieprawidłowości. W niniejszym artykule, opierając się na pięciopunktowym planie rozszerzonym o dodatkowe zagadnienia, przedstawiamy zasady walki z mastitis.

LECZENIE I REJESTRACJA

Wszystkie punkty planu są równie ważne. Zaczniemy od leczenia, które podejmuje się zazwyczaj z powodu

wcześniej popełnionych błędów. Kurację rozpoczyna się zwykle po wcześniejszym zidentyfikowaniu chorych krów na podstawie zaobserwowania nieprawidłowego wyglądu mleka bądź obrzęku wymienia. Niepokojące symptomy choroby powinny być zweryfikowane poprzez badanie TOK (terenowym odczynnikiem komórkowym), którego działanie opiera się na szacunkowym określeniu poziomu liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku.

Jakiekolwiek leczenie, które prowadzone jest w oparciu o preparaty zawierające antybiotyki, powinno być podjęte po wcześniejszej diagnozie bakteriologicznej. Próbki mleka pobrane starannie, bez zanieczyszczeń zafałszowujących wynik, powinny jak najszybciej trafić do laboratorium. Praktycy zalecają w czasie oczekiwania na wynik badań zastosowanie leków o szerokim spektrum działania bądź tych, które uderzają w patogeny będące już wcześniej przyczyną mastitis w stadzie.