Na prawidłową reprodukcję w stadzie składa się wiele elementów, niekiedy pozornie niezwiązanych bezpośrednio z rozrodem. Umiejętność połączenia wszystkich tych czynników stanowi klucz do uzyskania zadowalających wyników w postaci regularnych wycieleń. Niestety, wraz ze wzrostem wydajności mleka, gdy występuje większe obciążenie organizmu krowy, połączenie tych wszystkich czynników staje się coraz trudniejsze. Nie oznacza to jednak, że przy uzyskiwaniu wysokich wydajności, powyżej 10 tys. l, nie można osiągnąć dobrych wskaźników rozrodu.

WYKRYWANIE RUI

Jednym z większych problemów będących przyczyną niepowodzeń w rozrodzie krów mlecznych jest wykrywalność rui. Podstawę w tym względzie stanowi regularna obserwacja zwierząt, minimum 2-3 razy dziennie, po ok. 20 min, a także skrupulatna dokumentacja zaobserwowanych wyników. Taka technika sprawdza się jednak w mniejszych gospodarstwach, szczególnie jeśli obserwację przeprowadza sam hodowca. W większych często ten schemat zawodzi, tym bardziej jeśli zadanie to wykonuje pracownik bez odpowiedniej motywacji. Dlatego w dużych stadach coraz częściej wykorzystuje się narzędzia i systemy wspomagające wykrywanie rui, począwszy od najprostszych, jak np. testy progesteronowe czy zdrapki rujowe, do bardziej zaawansowanych, automatycznych systemów wykrywania rui wykorzystujących m.in. monitoring zmian aktywności krów. Systemy te, choć nie są najtańsze, pozwalają często z ponad 90-proc. skutecznością pomóc w ustaleniu odpowiedniego momentu inseminacji, co jest szczególnie istotne w przypadku występowania cichych rui. Skuteczne wykrywanie rui przysparza większych trudności w oborach uwięziowych, gdzie zwierzęta mają ograniczony ruch, przez co trudniej zaobserwować charakterystyczne objawy rujowe. Jeśli więc zwierzęta nie korzystają z pastwisk, warto rozważyć organizację okólnika, na którym czasowo przebywałyby zwierzęta. Zwiększyłoby to z pewnością ekspresję objawów rui, a co za tym idzie - podniosło skuteczność jej wykrywania.

SKUTECZNA INSEMINACJA

Na skuteczną inseminację jest szansa wyłącznie w przypadku trafienia w "okienko inseminacyjne". Dlatego oprócz wykrycia samej rui niezwykle istotne jest określenie terminu jej rozpoczęcia, aby na tej podstawie ustalić optymalny termin krycia.