Zapalenia wymion są schorzeniem pociągającym za sobą jedne z największych strat finansowych gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Straty te obejmują spadek mleczności krów z chorobami wymion, utrata mleka – podczas leczenia antybiotykami oraz koszty leczenia (antybiotyki, badania, obsługa weterynaryjna).

W okresie letnim częstotliwość występowania schorzeń wymion wzrasta. Jest to spowodowane przede wszystkim optymalnymi warunkami do rozwoju drobnoustrojów – głównie bakterii (większość przypadków mastitis spowodowanych jest infekcjami bakteryjnymi, lecz zdarzają się również infekcje wirusowe, a także grzybicze – są to jednak przypadki incydentalne).

Podczas infekcji dochodzi do stanu zapalnego, który jest dobrze widoczny dla hodowcy. Hodowca jest w stanie zdiagnozować występujący w danej ćwiartce stan zapalny – wyraźnie wyczuwalne ziarnistości lub nawet obrzmienie, a także w niektórych przypadkach widoczne zaczerwienienie danej ćwiartki.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z badania testem kalifornijskim (CMT)/ terenowym odczynem komórkowym (TOK), należy pobrać próbkę mleka do badania mikrobiologicznego.

Dla przejrzystości wyniku każdej z metod badania mikrobiologicznego mleka należy jednak w odpowiedni sposób przygotować próbkę mleka. Zasada główna – ma to być próbka reprezentatywna, a celem jest wyleczenie chorej ćwiartki wymienia, więc należy to wykonać z największą starannością. Przed przystąpieniem do pobierania próbki należy przygotować jałową probówkę (bez konserwantów). Kolejną fazą przygotowania do pobrania próbki jest dokładne oczyszczenie i odkażenie (np. jednorazową ściereczką nasączoną alkoholem) wymienia.

Mleko do probówki powinno być pobrane z najbardziej reprezentatywnych strug dojonego mleka, czyli nie z początkowej fazy ani z fazy końcowej, najlepiej jeśli będzie to mleko z środkowej części doju – w przeciwnym razie uzyskany wynik może zupełnie odbiegać od rzeczywistego stanu. Mleko należy pobrać do jałowej probówki, która zostanie otwarta tuż przed jej napełnieniem (probówkę należy otworzyć ręcznie). Po zdojeniu kilku strug mleka należy probówkę zamknąć, opisać i dostarczyć do badania (nie przechowywać w warunkach chłodniczych).