Jej zdaniem każdy kilogram kwoty powinien być wykorzystywany, a nie zasilać wielkość wirtualnej rezerwy krajowej.
Federacja przeprowadziła analizę funkcjonowania kwotowania produkcji mleka oraz rynku mleka w związku z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi zniesienia kwot produkcji mleka po 2014 r. oraz w związku z trwającymi negocjacjami w WTO o całkowitej liberalizacji rynku mleka.
W związku z przeprowadzaną reformą Wspólnej Polityki Rolnej, której skutkiem jest wycofanie się z systemu refundacji eksportowych dla wywożonych poza obszar celny Unii Europejskiej produktów mleczarskich oraz z jednoczesną perspektywą liberalizacji światowego handlu tymi towarami w ramach WTO, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka pragnie włączyć się do dyskusji nad przyszłością rozwoju rynku produkcji i przetwórstwa mleka w naszym kraju.

W związku z zawansowaniem rozmów w ramach WTO, których jednym z wyników będzie zniesienie ochrony celnej w handlu produktami rolno-spożywczymi, w tym mleczarskimi, perspektywy rozwoju mleczarstwa w Unii będą zdeterminowane konkurencyjnością produkcji i przetwórstwa mleka. Należy podkreślić, iż w przypadku zniesienia ceł ceny surowca na rynku globalnym ulegną znacznemu obniżeniu. W związku z powyższym zwolennicy zniesienia systemu kwot mlecznych w ramach Wspólnoty podnoszą argument, iż bez uwolnienia produkcji - europejskie mleczarstwo przegra batalie na rynkach światowych z takimi krajami, jak Nowa Zelandia, Australia czy państwa Ameryki Południowej. Jednak czy ta argumentacja determinuje kraje Unii Europejskiej do zniesienia po roku 2014 systemu limitowania produkcji mleka?

Do tego problemu należy podejść rozważnie – informuje PFHBiPM, przypominając genezę wprowadzenia w 1984 roku mechanizmu kwotowania jako „stabilizatora rynku mleka”, gwarantującego określoną wielkość produkcji, przy jednoczesnej gwarancji utrzymania cen mleka surowego na poziomie zapewniającym opłacalność jego produkcji. Ryzyko związane z ewentualnym zniesieniem systemu kwot mlecznych w U.E. jest tym większe, iż obserwowany od połowy października 2007 r. znaczący, kilkunastoprocentowy spadek cen produktów mlecznych, potwierdza obawy, iż rynek ten jest niestabilny, a każda decyzja polityczna wpływająca na jego regulacje może doprowadzić do dalszych negatywnych konsekwencji. Wg. oceny prof. J. Seremak- Bulge z IRGiŻ, zniesienie kwot spowodować może spadek cen surowca nawet o 20%. Zatem decyzja w sprawie przyszłości kwot mlecznych musi być poprzedzona rzetelną analizą i związaną z tym dyskusją wszystkich uczestników tego rynku.

Podobał się artykuł? Podziel się!